Διασυνδέστε τα δεδομένα σας!

Το Semantics.gr είναι μία πρότυπη υποδομή που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, επιμέλεια, διασύνδεση και δημοσίευση λεξιλογίων, θησαυρών όρων, ταξινομιών και καταλόγων καθιερωμένων όρων (εν συντομία Λεξιλόγια), σε οποιοδήποτε σχήμα, ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα.

Mέσω του Semantics.gr οποιοσδήποτε έγκριτος φορέας μπορεί να δημοσιεύσει τα λεξιλόγιά του αλλά και να αξιοποιήσει την υπηρεσία για την τεκμηρίωση και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών βάσεων δεδομένων και συλλογών του.

Στόχος του ΕΚΤ είναι το Semantics.gr να αποτελέσει μία κεντρική δημόσια πλατφόρμα στην οποία δημοσιεύονται έγκριτα λεξιλόγια προς χρήση και επανάχρηση από φορείς, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό.

Μάθετε περισσότερα

Επιλεγμένα λεξιλόγια

Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/openarchives-item-types

Το λεξιλόγιο «Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση του επιστημονικού υλικού που συσσωρεύεται στην υποδομή Openarchives.gr.The vocabulary "Openarchives.gr item types" is developed by the National Documentation Centre (EKT). It is hierarchical and bilingual. It was created as a documentation tool for the scientific content that is aggregated by Openarchives.gr

Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/EKTrepository-resourceTypes

Οι «Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ» είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιδρυματικού του αποθετηρίου «Αριάδνη». Το λεξιλόγιο ορίζει όρους που προσδιορίζουν το είδος περιεχομένου επιστημονικών και ερευνητικών πόρων. Οι όροι τεκμηριώνονται με ορισμούς, εναλλακτικές ονομασίες, σχέσεις ιεραρχίας με στενότερους και ευρύτερους όρους και συνδέσεις αντιστοιχίσεων με τύπους πόρων άλλων ανοιχτών λεξιλογίων, όπως το Resource Type vocabulary του COAR, τον θησαυρό Art & Architecture Thesaurus του ιδρύματος Getty, το LC Genre/Form Terms (LCGFT) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Τύποι ψηφιακών αντικειμένων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/digital-item-types

Το λεξιλόγιο «Τύποι ψηφιακών αντικειμένων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το Θησαυρό Art and Architecture του Getty. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Φυσικό μέσο

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/Medium

Το λεξιλόγιο παρέχει εξειδικευμένη ορολογία και περιγραφές υλικών κατασκευής διαφόρων τύπων έργων. Εφαρμόζεται στην περιγραφή και ανακάλυψη πολιτιστικών πόρων, έργων τέχνης, τεκμηρίων λαϊκής παράδοσης, σπάνιων εκδόσεων και άλλων αντικειμένων. Κάθε όρος του λεξιλογίου τεκμηριώνεται με ορισμό και άλλες πληροφορίες και συνδέεται με σχέσεις αντιστοίχισης με τον θησαυρό Art & Architecture Thesaurus του ιδρύματος Getty και με τον DBpedia της Wikipedia.

Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/EKT-voc

Το λεξιλόγιο «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σε συμφωνία με τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνή πρότυπα, αρχές σημασιολογικού ιστού και όρους διαλειτουργικότητας. Η απόδοση σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των όρων, και η διασύνδεση τους με έγκριτα ανοικτά λεξιλόγια, επιτρέπουν τη διάθεσή τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα . Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξής του, περιλαμβάνει 453 μοναδικές θεματικές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που καλύπτουν τα κύρια πεδία Επιστήμης, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Οι θεματικές εμπεριέχουν σχέσεις ιεραρχίας (ευρύτερο/στενότερο) και συνδέονται σημασιολογικά με άλλα θέματα έγκριτων ανοικτών λεξιλογίων, με σχέσεις συγγένειας και ισοδυναμίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με νέους όρους και σημασιολογικές διασυνδέσεις είναι σε εξέλιξη.

Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Θεματικές ετικέτες

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags

Το λεξιλόγιο είναι διασυνδεδεμένο με το Θησαυρό της UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνική απόδοση όρων) συμπληρώνοντάς το με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco:thematic_tags

Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/general-terms-ekt

Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικού περιεχομένου (με απόδοση των όρων και στην αγγλική γλώσσα) εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και αποτελεί εργαλείο για την τεκμηρίωση, την ευρετηρίαση και την ανάκτηση πληροφοριών. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο λεξιλόγιο όρων που παρουσιάζει με σαφήνεια τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών, υποβοηθώντας έτσι τους χρήστες πληροφοριών στην ανάκτηση περισσότερων και καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο θησαυρός δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη που αναζητεί μια έννοια, να βρει και "συγγενικούς" όρους με γενικότερη, ειδικότερη, απλώς σχετική ή και την ίδια σημασία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η κατανόηση του χρήστη και μειώνεται ο αριθμός των αναζητήσεων που χρειάζεται να γίνουν σε μια βάση δεδομένων.

demo-persons

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/demo-persons

Ένα demo λεξιλόγιο φυσικών προσώπων που ακολουθεί το MADS/RDF πρότυπο. Περιλαμβάνει προσωπικό του ΕΚΤ που μετέχει στην ανάπτυξη του semantics.gr ή το χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό λεξιλογίων

Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/searchculture-persons

Κατάλογος με περίπου 8.100 πρόσωπα που διαδραμάτισαν ρόλο στην ελληνική ιστορία και τέχνη. Το λεξιλόγιο των προσώπων δημιουργήθηκε από το προσωπικό του ΕΚΤ αντλώντας πληροφορίες από διαδεδομένες διαδικτυακές πηγές όπως τη συλλογή Πανδέκτης: Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού – Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τη Wikipedia, τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων Virtual International Authority Files (VIAF), την Εθνική Πινακοθήκη, τη Βιβλιονέτ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το Αρχείο Κουνάδη, κ.α.. Δημιουργήθηκε για την διασύνδεση φυσικών προσώπων με τεκμήρια στο SearchCulture.gr τα οποία δημιούργησαν ή που τους αναφέρουν.

Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/time-periods

Το «Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο. Είναι οργανωμένο ανά χιλιετίες. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.