Δημογραφικές ομάδες   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV (for Triple)

Οι «Δημογραφικές ομάδες» είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που ορίζει κοινότητες ατόμων βάσει κοινών τους χαρακτηριστικών όπως, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα και ο τομέας δραστηριότητας. Το λεξιλόγιο εφαρμόζεται για να προτείνει ομάδες κοινού, κοινότητες χρηστών, στις οποίες είναι χρήσιμος ή κατάλληλος ένας πόρος. Παράλληλα, για να κατηγοριοποιήσει πρόσωπα καθιερωμένων αρχείων, βάσει δημογραφικών στοιχείων. Οι δημογραφικές ομάδες συνδέονται με σχέση ισοδυναμίας ή συσχέτισης με όρους του αντίστοιχου λεξιλογίου της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων ανοιχτών λεξιλογίων.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
97   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/2069531086
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/42938364
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1231846810
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1782160165
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1185014582
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/16837488
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1736572035
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/345873141
  • Συμπεριφοριστές 
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1647113566
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1391917828
  • Συναφές με:
  • Adult
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/2061643538
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1767632232
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1125973509
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1814273890
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1644237539
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/664298615
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1255059303
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/395102801
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/113532345
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/790554571
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/922218481
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/239913258
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/2001730250
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/126848736
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/631659616
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/283342336
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/841920384
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1474796672
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1694883527
  • Μειονοτικές ομάδες 
  • Minority groups 
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/465237940
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1802967697
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1820204349
  • Δικηγόροι 
  • Solicitors 
  • Attorneys 
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/954190859
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1662637960
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/212732374
  • 0-12
  • Kids 
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1249162685
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/207541651
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1039165191
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1452231329
http://semantics.gr/authorities/demographic-groups/1497179797