Συλλογικά Όργανα   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV

Το λεξιλόγιο "Συλλογικά όργανα" αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες τεκμηρίωσης του περιεχομένου που συλλέγεται στις ηλεκτρονικές υποδομές του ΕΚΤ. Είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που έχει ως στόχο να τεκμηριώσει και να διασυνδέσει τρέχουσες και παλαιότερες ονομασίες συλλογικών οργάνων. Το σχήμα του λεξιλογίου είναι βασισμένο στο πρότυπο madsrdf και εκτός από τα βασικά στοιχεία περιγραφής (προτεινόμενη ονομασία, αναγνωριστικά δεδομένα, στοιχεία διεύθυνσης, σημειώσεις, σχετικές ιστοσελίδες) εμπεριέχει τρέχουσες σχέσεις ιεραρχίας (είναι μέρος του, αποτελείται από) αλλά και παρελθοντικές (ήταν μέρος του, αποτελούνταν από). Παράλληλα, υποστηρίζει μια σειρά από σχέσεις ιστορικότητας που περιγράφουν την εξέλιξη των οργανισμών στο χρόνο (παλαιότερη και μεταγενέστερη ονομασία, συνενώθηκε με άλλο φορέα και προέκυψε ο, προέκυψε από τη συνένωση των, διασπάστηκε στους, προέκυψε από τη διάσπαση των, απορρόφησε, απορροφήθηκε από). Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

URI

URI

URI

URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
4092   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/organizations/1081498368
 • QCC 
http://semantics.gr/authorities/organizations/458333536
 • WSEAS 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1996
http://semantics.gr/authorities/organizations/397820160
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1926
http://semantics.gr/authorities/organizations/8003790616
http://semantics.gr/authorities/organizations/5685553248
http://semantics.gr/authorities/organizations/2522595763
http://semantics.gr/authorities/organizations/5570305680
http://semantics.gr/authorities/organizations/9125888309
 • ΑΣΠΑΙΤΕ
 • ASPETE
http://semantics.gr/authorities/organizations/8991187100
 • ΑΠΘ 
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1623523808
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1837
http://semantics.gr/authorities/organizations/141507136
 • ΑΣΚΙ 
 • ASKI 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1992
http://semantics.gr/authorities/organizations/1471043168
http://semantics.gr/authorities/organizations/1825730080
 • ΓΓΕΚ 
 • GSRI 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1998
http://semantics.gr/authorities/organizations/928225280
 • GSEVEE 
 • ΓΣΕΒΕΕ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1919
http://semantics.gr/authorities/organizations/1535454069
 • Γ.Π.Α. 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1920
http://semantics.gr/authorities/organizations/8799909476
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1973
http://semantics.gr/authorities/organizations/899924736
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρέβεζας "Γυμνασιάρχης Χρήστος Κοντός" 
 • "Gymnasiarchis Chr. Kontos" Public Library 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1966
http://semantics.gr/authorities/organizations/4861346838
http://semantics.gr/authorities/organizations/952143392
 • ILO 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1919
http://semantics.gr/authorities/organizations/710816096
 • Δ.Σ.Α. 
http://semantics.gr/authorities/organizations/828538176
 • ΕΕΒΤ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/46011872
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1829
http://semantics.gr/authorities/organizations/477292928
 • ΕΑΑ 
 • NOA 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1842
http://semantics.gr/authorities/organizations/367014272
 • ΕΔΥΤΕ 
 • GRNET 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1998
http://semantics.gr/authorities/organizations/1829551456
 • ΕΙΕ 
 • NHRF 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1958
http://semantics.gr/authorities/organizations/1311625960
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1837
http://semantics.gr/authorities/organizations/2140975488
 • ΕΚΚΕ 
 • CNRS 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1959
http://semantics.gr/authorities/organizations/747193824
 • ΕΚΤ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/6979622130
 • ΕΜΠ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1837
http://semantics.gr/authorities/organizations/952658464
 • ΕΣΥΠ 
 • Ε.Σ.Υ.Π. 
 • N.Q.I.S. 
http://semantics.gr/authorities/organizations/194539264
http://semantics.gr/authorities/organizations/1381381824
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1995
http://semantics.gr/authorities/organizations/286405120
http://semantics.gr/authorities/organizations/2117046464
http://semantics.gr/authorities/organizations/216306656
 • Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαμίτσα 
http://semantics.gr/authorities/organizations/652571648
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1985
http://semantics.gr/authorities/organizations/1310072800
http://semantics.gr/authorities/organizations/1712942272
 • ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1993
http://semantics.gr/authorities/organizations/539182592
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1992
http://semantics.gr/authorities/organizations/1982367456
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1929
http://semantics.gr/authorities/organizations/895703808
http://semantics.gr/authorities/organizations/525102528
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1986
http://semantics.gr/authorities/organizations/1745168768
 • Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1913302496
 • Ελληνική Δημοκρατία 
 • Ελλάς 
 • Βασίλειον της Ελλάδος 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1094501184
 • ΕΓΕ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1951
http://semantics.gr/authorities/organizations/69515488
 • ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2005
http://semantics.gr/authorities/organizations/88155456
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1960
http://semantics.gr/authorities/organizations/225751520
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1987
http://semantics.gr/authorities/organizations/1212902240
 • GSE 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1991
http://semantics.gr/authorities/organizations/192540032
 • ΕΛΕΜΕΠ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1873227904
 • ΕΕΠΕ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/599974304
 • Ε.Ε.Π.Φ.Ε. 
 • HNPS 
http://semantics.gr/authorities/organizations/788024160
 • GALA 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • ΄1980
http://semantics.gr/authorities/organizations/859298688
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1977
http://semantics.gr/authorities/organizations/357144960
 • ΕΚΕ 
 • HVMS 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1924
http://semantics.gr/authorities/organizations/859378656
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1909
http://semantics.gr/authorities/organizations/181419104
 • ΕΛΣΤΑΤ 
 • ELSTAT 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1875289952
 • ΕΛΨΕ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1990
http://semantics.gr/authorities/organizations/7593646679
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1997
http://semantics.gr/authorities/organizations/1862071456
 • Ε.Δ.Α.Ε 
 • H.N.O.D.E. 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2002
http://semantics.gr/authorities/organizations/936898976
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1951
http://semantics.gr/authorities/organizations/373783936
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1939
http://semantics.gr/authorities/organizations/1366508864
 • Ι.ΟΙΚΕ.ΔΒΜ.Ε.Κ. 
 • I.EC.ED.LLL.R.IN. 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2012
http://semantics.gr/authorities/organizations/367441376
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1920
http://semantics.gr/authorities/organizations/608480640
 • ΕΛΚΕΘΕ 
 • HCMR 
http://semantics.gr/authorities/organizations/3906430478
http://semantics.gr/authorities/organizations/1390890272
 • ΕΠΣΕ 
 • GHM 
 • Greek Helsinki Committee for human rights 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1993
http://semantics.gr/authorities/organizations/1295345856
 • ΕΟΠΕ 
 • HAPSc 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1190375040
 • Ελληνογερμανική Αγωγή, Σχολή Παναγέα Σάββα Α.Ε. 
 • ΕΑ
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1961
http://semantics.gr/authorities/organizations/2043147840
 • Ε.E.E. 
 • HES 
http://semantics.gr/authorities/organizations/2069365216
 • ΕΝΕΦΕΤ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1594580480
 • Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής 
 • ΕΕΜΑΠΕ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/241409984
http://semantics.gr/authorities/organizations/1508443232
 • ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/537914624
 • Ε.Ε.Ε.Ε. 
http://semantics.gr/authorities/organizations/1339705280
 • ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α 
http://semantics.gr/authorities/organizations/308184480
 • ΕΕΚΠ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2001
http://semantics.gr/authorities/organizations/518234432
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1918
http://semantics.gr/authorities/organizations/933539904
 • ΕΕΦ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/624200000
 • ΕΕΣΜΝΕΔ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1986
http://semantics.gr/authorities/organizations/631201824
 • ΕΜΣ 
 • E.M.S. 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1939
http://semantics.gr/authorities/organizations/1113429728
 • Ε.Μ.Ν.Ε.
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1971
http://semantics.gr/authorities/organizations/1826765504
 • ΕΜΙΘΙ 
http://semantics.gr/authorities/organizations/687133440
http://semantics.gr/authorities/organizations/1698399552
 • ΕΜΕΑ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1992
http://semantics.gr/authorities/organizations/1924981216
 • ΕΠΠ 
 • SPP 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1991
http://semantics.gr/authorities/organizations/1343859360
 • IMXA 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1953
http://semantics.gr/authorities/organizations/507484672
 • Άρτος Ζωής 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1937
http://semantics.gr/authorities/organizations/2024556512
 • ΙΚΥ 
 • Hidryma Kratikōn Hypotrophiōn 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1951
http://semantics.gr/authorities/organizations/544810496
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2007
http://semantics.gr/authorities/organizations/1255552064
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1979
http://semantics.gr/authorities/organizations/1703133952
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1989
http://semantics.gr/authorities/organizations/5640682993
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1984
http://semantics.gr/authorities/organizations/1897743424
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1992
http://semantics.gr/authorities/organizations/1370966912
 • ΚΕΑΕ 
 • RCH 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2015
http://semantics.gr/authorities/organizations/1351373568
 • ΚΕΑΕ 
 • RCH 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2015
http://semantics.gr/authorities/organizations/1924102688
http://semantics.gr/authorities/organizations/80474752
 • ΚΕΠΕ 
 • KEPE 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1959
http://semantics.gr/authorities/organizations/2025566560
http://semantics.gr/authorities/organizations/353841056
http://semantics.gr/authorities/organizations/110452704
 • Benakeion Mouseion 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1930
http://semantics.gr/authorities/organizations/1010627072
 • BoWB 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2018
http://semantics.gr/authorities/organizations/1636061216
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1977
http://semantics.gr/authorities/organizations/9704663029
http://semantics.gr/authorities/organizations/1047531488
 • ΟΜΕΔ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1962
http://semantics.gr/authorities/organizations/832807552
 • Ο.Δ.Α.Π. 
 • HOCRED 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2020
http://semantics.gr/authorities/organizations/1367278912
 • Ηνωμένα Έθνη 
 • ΟΗΕ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1945
http://semantics.gr/authorities/organizations/1607612064
 • ΟΕΕΒ 
 • CLS 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2003
http://semantics.gr/authorities/organizations/2126564064
 • Εθνική Επιτροπή Ελλάδος για την Προσχολική Αγωγή 
 • OMEP Ελλάδος 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1959
http://semantics.gr/authorities/organizations/1929879616
http://semantics.gr/authorities/organizations/949813632
 • Π.ΕΝ.Ε.Λ.Φ.Α. 
 • P.EN.E.LF.A.
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2011
http://semantics.gr/authorities/organizations/4649283690
http://semantics.gr/authorities/organizations/3461883002
http://semantics.gr/authorities/organizations/8769207000
http://semantics.gr/authorities/organizations/7636800360
http://semantics.gr/authorities/organizations/1576247543
http://semantics.gr/authorities/organizations/5360363407
http://semantics.gr/authorities/organizations/4137702570
http://semantics.gr/authorities/organizations/8560386921
http://semantics.gr/authorities/organizations/2927740389
http://semantics.gr/authorities/organizations/5707059506
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2000
http://semantics.gr/authorities/organizations/190679872
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1885
http://semantics.gr/authorities/organizations/1610255168
http://semantics.gr/authorities/organizations/5400482700
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1989
http://semantics.gr/authorities/organizations/4066277323
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 2006
http://semantics.gr/authorities/organizations/2597570960
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1977
http://semantics.gr/authorities/organizations/1118972000
http://semantics.gr/authorities/organizations/1668696640
 • τετARTημόριο 
http://semantics.gr/authorities/organizations/682054112
 • ΤΕΕ 
 • TEE-TCG 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1923
http://semantics.gr/authorities/organizations/593428288
 • ΥΣΜΑ 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1999
http://semantics.gr/authorities/organizations/714113376
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1865
http://semantics.gr/authorities/organizations/4826490288
http://semantics.gr/authorities/organizations/166920352
 • ΧΑΕ 
 • ChAE 
 • Ημερομηνία ίδρυσης:
 • 1884
http://semantics.gr/authorities/organizations/734260960