Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   


RDF/XML JSON-LD N-triples

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
1391   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/478684321
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/712232380
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/2081726718
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1087352633
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1900689821
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/199512961
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1261973743