Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV (for Triple)

Το λεξιλόγιο «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σε συμφωνία με τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνή πρότυπα, αρχές σημασιολογικού ιστού και όρους διαλειτουργικότητας. Η απόδοση σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των όρων, και η διασύνδεση τους με έγκριτα ανοικτά λεξιλόγια, επιτρέπουν τη διάθεσή τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα . Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξής του, περιλαμβάνει 453 μοναδικές θεματικές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που καλύπτουν τα κύρια πεδία Επιστήμης, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Οι θεματικές εμπεριέχουν σχέσεις ιεραρχίας (ευρύτερο/στενότερο) και συνδέονται σημασιολογικά με άλλα θέματα έγκριτων ανοικτών λεξιλογίων, με σχέσεις συγγένειας και ισοδυναμίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με νέους όρους και σημασιολογικές διασυνδέσεις είναι σε εξέλιξη.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
453   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1689702079
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/1459167964
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/73942790
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/904051640
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/765226599
http://semantics.gr/authorities/EKT-voc/372415443