Τύποι ψηφιακών αντικειμένων   


RDF/XML JSON-LD N-triples

Το λεξιλόγιο «Τύποι ψηφιακών αντικειμένων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το Θησαυρό Art and Architecture του Getty. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
30   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/digital-item-types/82650203
http://semantics.gr/authorities/digital-item-types/70760763
http://semantics.gr/authorities/digital-item-types/80074991
http://semantics.gr/authorities/digital-item-types/2603341
http://semantics.gr/authorities/digital-item-types/70075206