Διασυνδέστε τα δεδομένα σας!

Το Semantics.gr είναι μία πρότυπη υποδομή που αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και η οποία υποστηρίζει τη δημιουργία, επιμέλεια, διασύνδεση και δημοσίευση λεξιλογίων, θησαυρών όρων, ταξινομιών και καταλόγων καθιερωμένων όρων (εν συντομία Λεξιλόγια), σε οποιοδήποτε σχήμα, ως Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα.

Mέσω του Semantics.gr οποιοσδήποτε έγκριτος φορέας μπορεί να δημοσιεύσει τα λεξιλόγιά του αλλά και να αξιοποιήσει την υπηρεσία για την τεκμηρίωση και τον εμπλουτισμό των ψηφιακών βάσεων δεδομένων και συλλογών του.

Στόχος του ΕΚΤ είναι το Semantics.gr να αποτελέσει μία κεντρική δημόσια πλατφόρμα στην οποία δημοσιεύονται έγκριτα λεξιλόγια προς χρήση και επανάχρηση από φορείς, την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και το ευρύ κοινό.

Μάθετε περισσότερα

Επιλεγμένα λεξιλόγια

Κατάλογος Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/persons

Ο κεντρικός κατάλογος φυσικών προσώπων του ΕΚΤ. Περιλαμβάνει πάνω από 80,000 πρόσωπα και χρησιμοποιείται από τις υποδομές επιστημονικού περιεχομένου όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το ΕΚΤ ePublishing, το Ευρετήριο ΑΚΕ, το ιδρυματικό αποθετήριο ΕΚΤ «Αριάδνη» κ.ά. Ο κατάλογος αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το προσωπικό του ΕΚΤ αξιοποιώντας πλήθος ημιαυτόματων διαδικασιών εμπλουτισμού, διορθώσεων, συγχωνεύσεων κ.λπ. Οι πόροι του λεξιλογίου έχουν εμπλουτιστεί με πλήθος διεθνών αναγνωριστικών π.χ. Scopus, Google Scholar, VIAF, ResearchGate κ.λπ., με σχετικές ιστοσελίδες για το πρόσωπο π.χ. Wikipedia, ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, Academia και με πλήθος άλλων πληροφοριών.

Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/searchculture-persons

Κατάλογος με περίπου 10.000 πρόσωπα που διαδραμάτισαν ρόλο στην ελληνική ιστορία και τέχνη. Το λεξιλόγιο των προσώπων δημιουργήθηκε από το προσωπικό του ΕΚΤ αντλώντας πληροφορίες από διαδεδομένες διαδικτυακές πηγές όπως τη συλλογή Πανδέκτης: Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας & Πολιτισμού – Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τη Wikipedia, τη διεθνή βάση καθιερωμένων εγγραφών προσώπων Virtual International Authority Files (VIAF), την Εθνική Πινακοθήκη, τη Βιβλιονέτ, τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη, το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το Αρχείο Κουνάδη, κ.α.. Δημιουργήθηκε για την διασύνδεση φυσικών προσώπων με τεκμήρια στο SearchCulture.gr τα οποία δημιούργησαν ή που τους αναφέρουν.

Συλλογικά Όργανα

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/organizations

Το λεξιλόγιο "Συλλογικά όργανα" αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για να υποστηρίξει τις αυξημένες ανάγκες τεκμηρίωσης του περιεχομένου που συλλέγεται στις ηλεκτρονικές υποδομές του ΕΚΤ. Είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που έχει ως στόχο να τεκμηριώσει και να διασυνδέσει τρέχουσες και παλαιότερες ονομασίες συλλογικών οργάνων. Το σχήμα του λεξιλογίου είναι βασισμένο στο πρότυπο madsrdf και εκτός από τα βασικά στοιχεία περιγραφής (προτεινόμενη ονομασία, αναγνωριστικά δεδομένα, στοιχεία διεύθυνσης, σημειώσεις, σχετικές ιστοσελίδες) εμπεριέχει τρέχουσες σχέσεις ιεραρχίας (είναι μέρος του, αποτελείται από) αλλά και παρελθοντικές (ήταν μέρος του, αποτελούνταν από). Παράλληλα, υποστηρίζει μια σειρά από σχέσεις ιστορικότητας που περιγράφουν την εξέλιξη των οργανισμών στο χρόνο (παλαιότερη και μεταγενέστερη ονομασία, συνενώθηκε με άλλο φορέα και προέκυψε ο, προέκυψε από τη συνένωση των, διασπάστηκε στους, προέκυψε από τη διάσπαση των, απορρόφησε, απορροφήθηκε από). Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/EKT-voc

Το λεξιλόγιο «Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών σε συμφωνία με τις τρέχουσες εξελίξεις σε διεθνή πρότυπα, αρχές σημασιολογικού ιστού και όρους διαλειτουργικότητας. Η απόδοση σημασιολογικών σχέσεων μεταξύ των όρων, και η διασύνδεση τους με έγκριτα ανοικτά λεξιλόγια, επιτρέπουν τη διάθεσή τους ως διασυνδεδεμένα δεδομένα . Σε αυτό το στάδιο ανάπτυξής του, περιλαμβάνει 453 μοναδικές θεματικές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που καλύπτουν τα κύρια πεδία Επιστήμης, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης. Οι θεματικές εμπεριέχουν σχέσεις ιεραρχίας (ευρύτερο/στενότερο) και συνδέονται σημασιολογικά με άλλα θέματα έγκριτων ανοικτών λεξιλογίων, με σχέσεις συγγένειας και ισοδυναμίας. Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με νέους όρους και σημασιολογικές διασυνδέσεις είναι σε εξέλιξη.

Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ)

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-places-earth

Το Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ) αποτελεί μια συλλογή γεωγραφικών όρων επιμελημένη από το ΕΚΤ, υποσύνολο της γεωγραφικής βάσης Geoname. Είναι ιεραρχημένο με βάση τη διοικητική οργάνωση κάθε κράτους, ενώ κάθε όρος περιλαμβάνει εναλλακτικές ονομασίες και συντεταγμένες. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση του υλικού που συσσωρεύεται στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ)

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-supplementary-places

Το Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ) αποτελεί μια συλλογή γεωγραφικών όρων επιμελημένη από το ΕΚΤ, υποσύνολο της γεωγραφικής βάσης Geonames. Οι όροι του λεξιλογίου αυτού δεν εντάχθηκαν στο κύριο λεξιλόγιο (Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ) http://semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-places-earth) καθώς πρόκειται για περιοχές που καταλαμβάνουν πέραν της μίας διοικητικής περιφέρειας (πχ ποτάμια που διασχίζουν δύο χώρες, ενώσεις κρατών, ιστορικές περιοχές κλπ). Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση του υλικού που συσσωρεύεται στον Εθνικό Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του. Όλοι οι όροι έχουν διασυνδεθεί με το Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ). Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/geonames-places-earth:geonames-supplementary-places

Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/historical-periods

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/time-periods

Το «Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο. Είναι οργανωμένο ανά χιλιετίες. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/general-terms-ekt

Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικού περιεχομένου (με απόδοση των όρων και στην αγγλική γλώσσα) εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και αποτελεί εργαλείο για την τεκμηρίωση, την ευρετηρίαση και την ανάκτηση πληροφοριών. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο λεξιλόγιο όρων που παρουσιάζει με σαφήνεια τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών, υποβοηθώντας έτσι τους χρήστες πληροφοριών στην ανάκτηση περισσότερων και καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο θησαυρός δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη που αναζητεί μια έννοια, να βρει και "συγγενικούς" όρους με γενικότερη, ειδικότερη, απλώς σχετική ή και την ίδια σημασία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η κατανόηση του χρήστη και μειώνεται ο αριθμός των αναζητήσεων που χρειάζεται να γίνουν σε μια βάση δεδομένων.

Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-item-types

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Τύποι ψηφιακών αντικειμένων

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/digital-item-types

Το λεξιλόγιο «Τύποι ψηφιακών αντικειμένων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με το Θησαυρό Art and Architecture του Getty. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/EKTrepository-resourceTypes

Οι «Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ» είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιδρυματικού του αποθετηρίου «Αριάδνη». Το λεξιλόγιο ορίζει όρους που προσδιορίζουν το είδος περιεχομένου επιστημονικών και ερευνητικών πόρων. Οι όροι τεκμηριώνονται με ορισμούς, εναλλακτικές ονομασίες, σχέσεις ιεραρχίας με στενότερους και ευρύτερους όρους και συνδέσεις αντιστοιχίσεων με τύπους πόρων άλλων ανοιχτών λεξιλογίων, όπως το Resource Type vocabulary του COAR, τον θησαυρό Art & Architecture Thesaurus του ιδρύματος Getty, το LC Genre/Form Terms (LCGFT) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Φυσικό μέσο

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/Medium

Το λεξιλόγιο παρέχει εξειδικευμένη ορολογία και περιγραφές υλικών κατασκευής διαφόρων τύπων έργων. Εφαρμόζεται στην περιγραφή και ανακάλυψη πολιτιστικών πόρων, έργων τέχνης, τεκμηρίων λαϊκής παράδοσης, σπάνιων εκδόσεων και άλλων αντικειμένων. Κάθε όρος του λεξιλογίου τεκμηριώνεται με ορισμό και άλλες πληροφορίες και συνδέεται με σχέσεις αντιστοίχισης με τον θησαυρό Art & Architecture Thesaurus του ιδρύματος Getty και με τον DBpedia της Wikipedia.

Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/openarchives-item-types

Το λεξιλόγιο «Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση του επιστημονικού υλικού που συσσωρεύεται στην υποδομή Openarchives.gr.

Θεματικές ετικέτες

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/thematic_tags

Το λεξιλόγιο είναι διασυνδεδεμένο με το Θησαυρό της UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνική απόδοση όρων) συμπληρώνοντάς το με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco:thematic_tags

Δημογραφικές ομάδες

URI: http://semantics.gr/authorities/vocabularies/demographic-groups

Οι «Δημογραφικές ομάδες» είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που ορίζει κοινότητες ατόμων βάσει κοινών τους χαρακτηριστικών όπως, η ηλικία, το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα και ο τομέας δραστηριότητας. Το λεξιλόγιο εφαρμόζεται για να προτείνει ομάδες κοινού, κοινότητες χρηστών, στις οποίες είναι χρήσιμος ή κατάλληλος ένας πόρος. Παράλληλα, για να κατηγοριοποιήσει πρόσωπα καθιερωμένων αρχείων, βάσει δημογραφικών στοιχείων. Οι δημογραφικές ομάδες συνδέονται με σχέση ισοδυναμίας ή συσχέτισης με όρους του αντίστοιχου λεξιλογίου της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και άλλων ανοιχτών λεξιλογίων.