Αναζήτηση όρου

Καθαρισμός

Διασυνδέστε τα δεδομένα σας!

Το Ενιαίο Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων Semantics.gr είναι ένα πιλοτικό σύστημα που ανέπτυξε το EKT ώστε φορείς να δημιουργούν και να καθιερώνουν εύκολα τα δικά τους λεξιλόγια σημασιολογικών όρων. Τα λεξιλόγια διατίθενται ελεύθερα ως Ανοικτά Διασυνδεμένα Δεδομένα.

Επιπλέον, το Semantics.gr διαθέτει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από συσσωρευτές και αποθετήρια για να εμπλουτίσουν και να ομογενοποιήσουν τα μεταδεδομένα τους.