Γνωρίσματα

Καθαρισμός
[355   αποτελέσματα]
Διακριτή ονομασία Ετικέτα
catris:accessMode
 • Access Mode 
catris:accessPolicy
 • Access Policy 
catris:accessType
 • Access Type 
catris:adminManual
 • Admin Manual 
catris:areaOfActivity
 • Area Of Activity 
catris:category
 • Category 
catris:certification
 • Certification 
catris:changeLog
 • Change Log 
catris:contactFirstName
 • Contact First Name 
catris:contactLastName
 • Contact Last Name 
catris:contractualInfo
 • Contractual Info 
catris:coordinatingCountry
 • Coordinating Country 
catris:email
 • Email 
catris:endpoint
 • Endpoint 
catris:esfri
 • ESFRI 
catris:esfriDomain
 • ESFRI Domain 
catris:firstContact
 • First Contact 
catris:fundedBy
 • Funded By 
catris:hasService
 • Has Service 
catris:helpdesk
 • Helpdesk 
catris:hostingLegalEntity
 • Hosting Legal Entity 
catris:language
 • Language 
catris:lastUpdate
 • Last Update 
catris:legalStatus
 • Legal Status 
catris:lifeCycleStatus
 • Life Cycle Status 
catris:location
 • Location 
catris:locationCity
 • Location City 
catris:locationInfo
 • Location Info 
catris:locationName
 • Location Name 
catris:locationNumber
 • Location Number 
catris:locationPostalCode
 • Location Postal Code 
catris:locationRegion
 • Location Region 
catris:locationStreet
 • Location Street 
catris:maintenance
 • Maintenance 
catris:maturityInfo
 • Maturity Info 
catris:nationalRoadmaps
 • National Roadmaps 
catris:network
 • Network 
catris:order
 • Οrder 
catris:orderType
 • Order Type 
catris:participatingCountry
 • Participating Country 
catris:paymentModel
 • Payment Model 
catris:phase
 • Phase 
catris:position
 • Position 
catris:pricing
 • Pricing 
catris:privacyPolicy
 • Privacy Policy 
catris:providerAcronym
 • Provider Acronym 
catris:providerClassification
 • Provider Classification 
catris:providerDescription
 • Provider Description 
catris:providerFullName
 • Provider Full Name 
catris:providerLogo
 • Provider Logo