Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
168   σημασιολογικοί πόροι
Ονομασία
http://semantics.gr/authorities/languages/eng
 • Κωδικός:
 • en
 • eng
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/aze
 • Κωδικός:
 • az
 • aze
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/akk
 • Κωδικός:
 • akk
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/alb
 • Κωδικός:
 • sqi
 • sq
 • alb
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/alg
 • Κωδικός:
 • alg
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/gsw
 • Alemannic German|Alemannic 
 • Alsatian language|Alsatian 
 • Κωδικός:
 • gsw
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/tut
 • Κωδικός:
 • tut
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/abk
 • Κωδικός:
 • abk
 • ab
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/amh
 • Κωδικός:
 • amh
 • am
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/und
 • Κωδικός:
 • und
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/ara
 • Κωδικός:
 • ara
 • ar
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/arg
 • Κωδικός:
 • arg
 • an
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/arc
 • Imperial Aramaic (700-300 BCE) 
 • Κωδικός:
 • arc
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/arm
 • Κωδικός:
 • arm
 • hye
 • hy
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/ang
 • Κωδικός:
 • ang
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/egy
 • Κωδικός:
 • egy
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/fro
 • Κωδικός:
 • fro
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/grc
 • Κωδικός:
 • grc
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/peo
 • Κωδικός:
 • peo
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/non
 • Κωδικός:
 • non
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/ast
 • Astur-Leonese language|Asturleonese 
 • Leonese language|Leonese 
 • Bable 
 • Κωδικός:
 • ast
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/aar
 • Κωδικός:
 • aar
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/afr
 • Κωδικός:
 • afr
 • af
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/afa
 • Κωδικός:
 • afa
RDF/XML   JSON-LD  
http://semantics.gr/authorities/languages/wln
 • Κωδικός:
 • wln
 • wa
RDF/XML   JSON-LD