Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV (for Triple)

Οι «Τύποι Αποθετηρίου ΕΚΤ» είναι ένα δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο ανάπτυξης του ιδρυματικού του αποθετηρίου «Αριάδνη». Το λεξιλόγιο ορίζει όρους που προσδιορίζουν το είδος περιεχομένου επιστημονικών και ερευνητικών πόρων. Οι όροι τεκμηριώνονται με ορισμούς, εναλλακτικές ονομασίες, σχέσεις ιεραρχίας με στενότερους και ευρύτερους όρους και συνδέσεις αντιστοιχίσεων με τύπους πόρων άλλων ανοιχτών λεξιλογίων, όπως το Resource Type vocabulary του COAR, τον θησαυρό Art & Architecture Thesaurus του ιδρύματος Getty, το LC Genre/Form Terms (LCGFT) της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
123   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/2011970682
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/306869226
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1818804983
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/103368732
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/321500160
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/392187558
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/845176255
  • Ίδιο με:
  • Book
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1562459354
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/186364474
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1186885241
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1500568043
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/700163109
  • Πατέντα 
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1761229702
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/501435978
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/182780982
  • Συναφές με:
  • Image
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/98336237
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/875509950
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1349733865
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/2104524140
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/788949785
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/348791779
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1965908385
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1315720591
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1931831143
  • Σημειωματάριο 
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/541140624
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/670565730
  • Δικτυακός τόπος 
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/596231662
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/478598210
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1994574905
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/610514820
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1822532873
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/360681555
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/958195756
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1765501124
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/887413778
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1293690136
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1981073616
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/545630110
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1706939404
http://semantics.gr/authorities/EKTrepository-resourceTypes/1893487244