Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων   


RDF/XML JSON-LD N-triples

Το «Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό και δίγλωσσο. Είναι οργανωμένο ανά χιλιετίες. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
169   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/time-periods/4th-millennium-BC
 • 4000 - 3001 π.Χ. 
 • 4000 - 3001 BC 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/3rd-millennium-BC
 • 3000 - 2001 π.Χ. 
 • 3000 - 2001 BC 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/2nd-millennium-BC
 • 2000 - 1001 π.Χ. 
 • 2000 - 1001 BC 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/1st-millennium-BC
 • 1000 - 1 π.Χ. 
 • 1000 - 1 BC 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/1st-millennium-AD
 • 1 - 1000 μ.Χ. 
 • 1 - 1000 AD 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/2nd-millennium-AD
 • 1001 - 2000 μ.Χ. 
 • 1001 - 2000 AD 
http://semantics.gr/authorities/time-periods/3rd-millennium-AD
 • 2001 - 3000 μ.Χ. 
 • 2001 - 3000 AD