Σχήματα οντοτήτων

Καθαρισμός
  Μόνο βασικά σχήματα (για λεξιλόγια)
 
[37   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Τύπος σχήματος Σχήμα για πληροφοριακούς πόρους Σημασιολογική κατηγορία Βασική κλάση
CatRISContactInfo
 • CatRIS Contact Info 
Έννοιες
CatRISContractualInfo
 • CatRIS Contractual Info 
Έννοιες
CatRISProviderClassificationSchema
 • CatRIS Provider Classification Schema 
Έννοιες
CatRISProviderLocation
 • CatRIS Provider Location 
Έννοιες
CatRISProviderVocabulary
 • CatRIS Provider Vocabulary 

Άνθρωποι/οργανισμοί
CatRISServiceClassification
 • CatRIS Service Classification 
Έννοιες
CatRISServiceMaturityInfo
 • CatRIS Service Maturity Info 
Έννοιες
CatRISServiceSupportInfo
 • CatRIS Service Support Info 
Έννοιες
CatRISServiceVocabulary
 • CatRIS Service Vocabulary 
Έννοιες
edm-agent
 • EDM Agent 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-organizations
 • EDM Agent-based schema for organizations 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-persons
 • EDM Agent for Persons with Affiliation 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-timespan
 • EDM Timespan 

Χρονικές περίοδοι
edm-timespan-dc
 • edm:Timespan-based schema with DC properties 

Χρονικές περίοδοι
ekt-skos-altLabel
 • EKT skos altLabel 
Έννοιες
ekt-skos-prefLabel
 • EKT skos prefLabel 
Έννοιες
EKTWebResource
 • EKT Web Resource Schema 
Έννοιες
madsrdf-affiliation
 • MADS/RDF affiliation 
Έννοιες
madsrdf-corporatename
 • MADS/RDF CorporateName 

Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-Identifier
 • MADS/RDF Identifier
Έννοιες
madsrdf-personalname
 • MADS/RDF PersonalName

Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-RWO
 • MADS/RDF RWO (for Persons) 
Έννοιες
madsrdf-RWO-corporate
 • MADS/RDF RWO (for Corporate bodies) 
Έννοιες
madsrdf-variant
 • MADS/RDF Variant for Person
Έννοιες
schema-book
 • Schema.org Books 

Έννοιες
schema-organization
 • Schema.org Organization 

Άνθρωποι/οργανισμοί
schema-painting
 • Schema.org Paintings 

Έννοιες
schema-person
 • Schema.org Person 

Άνθρωποι/οργανισμοί
schema-photograph
 • Schema.org Photographs 

Έννοιες
schema-place
 • Schema.org Place 

Γεωγραφικές τοποθεσίες
schema-sculpture
 • Schema.org Sculptures 

Έννοιες
skos
 • SKOS Schema 

Έννοιες
SKOS-DC
 • SKOS-based schema with DC properties 

Έννοιες
SKOS-EKT
 • SKOS-based schema for EKT needs 

Έννοιες
SKOS-EKT-LCSH
 • SKOS-based schema with EKT Labels for LCSH 

Έννοιες
SKOS-LCC
 • SKOS-based schema for LCC 

Έννοιες
SKOS-LCSH
 • SKOS-based schema for LCSH 

Έννοιες