Σχήματα

  Μόνο βασικά σχήματα (για σημασιολογικούς πόρους λεξιλογίων)
Καθαρισμός
 
Σύντομη ονομασία Ονομασία Τύπος σχήματος Σχήμα για σημασιολογικούς πόρους Σημασιολογική κατηγορία Βασική κλάση
AbsorbedBy Schema for ekt:absorbedBy Άνθρωποι/οργανισμοί
absorded Schema for ekt:absorded Άνθρωποι/οργανισμοί
AdminMetadata Schema for bf:AdminMetadata Έννοιες
Aggregation Schema for Aggregation (OADM) Έννοιες
bf:Identifier Schema for bf:Identifier Έννοιες
bf:Note Schema for bf:Note Έννοιες
bf:Title Schema for bf:Title (main) Έννοιες
bf-title-variant bf-title-variant
bf:Topic Schema for bf:Topic (etd) Έννοιες
CatRISContactInfo CatRIS Contact Info Έννοιες
CatRISContractualInfo CatRIS Contractual Info Έννοιες
CatRISProviderClassificationSchema CatRIS Provider Classification Schema Έννοιες
CatRISProviderLocation CatRIS Provider Location Έννοιες
CatRISProviderVocabulary CatRIS Provider Vocabulary

Άνθρωποι/οργανισμοί
CatRISServiceClassification CatRIS Service Classification Έννοιες
CatRISServiceMaturityInfo CatRIS Service Maturity Info Έννοιες
CatRISServiceSupportInfo CatRIS Service Support Info Έννοιες
CatRISServiceVocabulary CatRIS Service Vocabulary Έννοιες
componentofmerge Schema of component of merge Άνθρωποι/οργανισμοί
Contribution Schema for bf:Contribution Άνθρωποι/οργανισμοί
dividedInto Schema for ekt:dividedinto Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-organizations EDM Agent-based schema for organizations

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-persons EDM Agent for Persons with Affiliation

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-event-schema Σχήμα για edm:Event

Χρονικές περίοδοι
edm-timespan EDM Timespan

Χρονικές περίοδοι