Σχήματα οντοτήτων

Καθαρισμός
  Μόνο βασικά σχήματα (για λεξιλόγια)
 
[21   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Τύπος σχήματος Σχήμα για πληροφοριακούς πόρους Σημασιολογική κατηγορία Βασική κλάση
CatRISContactInfo
 • CatRIS Contact Info 
Έννοιες
CatRISContractualInfo
 • CatRIS Contractual Info 
Έννοιες
CatRISProviderClassificationSchema
 • CatRIS Provider Classification Schema 
Έννοιες
CatRISProviderLocation
 • CatRIS Provider Location 
Έννοιες
CatRISProviderVocabulary
 • CatRIS Provider Vocabulary 

Άνθρωποι/οργανισμοί
CatRISServiceClassification
 • CatRIS Service Classification 
Έννοιες
CatRISServiceMaturityInfo
 • CatRIS Service Maturity Info 
Έννοιες
CatRISServiceSupportInfo
 • CatRIS Service Support Info 
Έννοιες
CatRISServiceVocabulary
 • CatRIS Service Vocabulary 

Έννοιες
edm-agent
 • EDM Agent 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-organizations
 • EDM Agent-based schema for organizations 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-persons
 • EDM Agent for Persons with Affiliation 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-timespan
 • EDM Timespan 

Χρονικές περίοδοι
edm-timespan-dc
 • edm:Timespan-based schema with DC properties 

Χρονικές περίοδοι
madsrdf-affiliation
 • MADS/RDF affiliation 
Έννοιες
madsrdf-Identifier
 • MADS/RDF Identifier
Έννοιες
madsrdf-personalname
 • MADS/RDF PersonalName

Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-RWO
 • MADS/RDF RWO (for Persons) 
Έννοιες
madsrdf-variant
 • MADS/RDF Variant for Person
Έννοιες
skos
 • SKOS Schema 

Έννοιες
SKOS-DC
 • SKOS-based schema with DC properties 

Έννοιες