Σχήματα οντοτήτων

  Μόνο βασικά σχήματα (για λεξιλόγια)
Καθαρισμός
 
[61   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Τύπος σχήματος Σχήμα για πληροφοριακούς πόρους Σημασιολογική κατηγορία Βασική κλάση
absorded
 • Schema for ekt:absorded 
Άνθρωποι/οργανισμοί
CatRISContactInfo
 • CatRIS Contact Info 
Έννοιες
CatRISContractualInfo
 • CatRIS Contractual Info 
Έννοιες
CatRISProviderClassificationSchema
 • CatRIS Provider Classification Schema 
Έννοιες
CatRISProviderLocation
 • CatRIS Provider Location 
Έννοιες
CatRISProviderVocabulary
 • CatRIS Provider Vocabulary 

Άνθρωποι/οργανισμοί
CatRISServiceClassification
 • CatRIS Service Classification 
Έννοιες
CatRISServiceMaturityInfo
 • CatRIS Service Maturity Info 
Έννοιες
CatRISServiceSupportInfo
 • CatRIS Service Support Info 
Έννοιες
CatRISServiceVocabulary
 • CatRIS Service Vocabulary 
Έννοιες
componentofmerge
 • Schema of component of merge 
Άνθρωποι/οργανισμοί
dividedInto
 • Schema for ekt:dividedinto 
Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent
 • EDM Agent 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-organizations
 • EDM Agent-based schema for organizations 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-agent-persons
 • EDM Agent for Persons with Affiliation 

Άνθρωποι/οργανισμοί
edm-timespan
 • EDM Timespan 

Χρονικές περίοδοι
edm-timespan-dc
 • edm:Timespan-based schema with DC properties 

Χρονικές περίοδοι
ekt-corporatename
 • EKT's madsrdf CorporateName application profile 

Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt-hadCorporateParentAuthority
 • Schema for ekt:HadCorporateParentAuthority 
Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt:hadCorporateSubsidiaryAuthority
 • Schema for ekt:HadCorporateSubsidiaryAuthority
Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt:hasMergedWith
 • Schema for ekt:hasMergedWith 
Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt-PersonalName
 • EKT's madsrdf PersonalName application profile 

Άνθρωποι/οργανισμοί
ekt-skos-altLabel
 • EKT skos altLabel 
Έννοιες
ekt-skos-prefLabel
 • EKT skos prefLabel 
Έννοιες
EKTWebResource
 • EKT Web Resource Schema 
Έννοιες
libraries-concepts
 • Concept Class custom for the Libraries project

Έννοιες
libraries:Place
 • Place Class custom for the Libraries project

Γεωγραφικές τοποθεσίες
libraries-timespan
 • Timespan custom for the Libraries project  

Χρονικές περίοδοι
madsrdf-affiliation
 • MADS/RDF affiliation 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:Affiliation(PersonalName)
 • Schema for madsrdf:Affiliation (Personal Name) 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-corporatename
 • MADS/RDF CorporateName 

Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:hasAffiliationAddress
 • Schema for madsrdf:hasAffiliationAddress 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:hasIdentifier
 • Schema for madsrdf:hasIdentifier 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-Identifier
 • MADS/RDF Identifier
Έννοιες
madsrdf-language
 • madsrdf-language 

Έννοιες
madsrdf-personalname
 • MADS/RDF PersonalName

Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-RWO
 • MADS/RDF RWO (for Persons) 
Έννοιες
madsrdf-RWO-corporate
 • MADS/RDF RWO (for Corporate bodies) 
Έννοιες
madsrdf:RWOcorporate name
 • Schema for madsrdf:RWO - Corporate Name 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf:RWO-PersonalName
 • Schema for madsrdf:RWO-PersonalName 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-variant
 • MADS/RDF Variant for Person
Έννοιες
madsrdf-variant-corporate
 • MADS/RDF Variant CorporateName 
Άνθρωποι/οργανισμοί
madsrdf-variant-PersonalName
 • MADS/RDF Variant PersonalName 
Άνθρωποι/οργανισμοί
relatedAuthority
 • Schema for Related Authority 
Άνθρωποι/οργανισμοί
schema-book
 • Schema.org Books 

Έννοιες
schema-organization
 • Schema.org Organization 

Άνθρωποι/οργανισμοί
schema-painting
 • Schema.org Paintings 

Έννοιες
schema-person
 • Schema.org Person 

Άνθρωποι/οργανισμοί
schema-photograph
 • Schema.org Photographs 

Έννοιες
schema-place
 • Schema.org Place 

Γεωγραφικές τοποθεσίες