Χρήσιμο υλικό

Οδηγοί

Semantics.gr: Το Ενιαίο Σύστημα Σημασιολογικών Λεξιλογίων

Αθήνα 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το έγγραφο αποτελεί μία αναλυτική παρουσίαση του semantics.gr, του συστήματος δημιουργίας και καθιέρωσης λεξιλογίων που ανέπτυξε το ΕΚΤ το οποίο περιλαμβάνει ένα εργαλείο σημασιολογικού εμπλουτισμού που χρησιμοποιηθηκε για τον εμπλουτισμο του περιεχομενου του SearchCulture.gr.

Γλώσσα : ΕΛ

Aνοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Αθήνα 2014: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού

Γλώσσα : ΕΛ


Επιστημονικές δημοσιεύσειςΒίντεο

Semantics.gr: μία πλατφόρμα για τη δημοσίευση LOD λεξιλογίων σε οποιοδήποτε σχήμα

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

Βιντεοσκοπημένη παρουσίαση του άρθρου στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών» που πραγματοποιήθηκε στις 18/12/2020.
Europeana Common Culture webinar: Semantic Enrichment Strategy at SearchCulture.gr

Αθήνα 2020: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εθνικοί και διαθεματικοί συσσωρευτές πολιτιστικού περιεχομένου στην προσπάθειά τους να προσφέρουν τη βέλτιστη δυνατότητα αναζήτησης και πλοήγησης στον μεγάλο ετερογενή όγκο δεδομένων που συλλέγουν, βρέθηκαν στο επίκεντρο του webinar που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana.
Παρουσιάσεις

Semantics.gr: μία πλατφόρμα για τη δημοσίευση LOD λεξιλογίων σε οποιοδήποτε σχήμα
Αθήνα 2019: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : ΕΛ

The semantic enrichment strategy for types, chronologies and historical periods in SearchCulture.gr
Ταλιν, Εσθονία 2017: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN

Semantics.gr: A self-improving service to repositories and aggregators for massively enriching their content
Γκέτινγκεν, Γερμανία 2016: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Γλώσσα : EN