Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  URI

Συμπερίληψη και καταργημένων όρων  

Καθαρισμός
84   όροι
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Report
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/arthro
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Tribute
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/book
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Curriculum-vitae
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Press-release
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Patent
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Research-Paper-
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Essay
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Document
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Image
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Educational-material
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Bulletin
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Dataset
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Yearbook
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/epistolh
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Index--Catalogue
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Ephemera
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/DiaryNotebook
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Sound-recording
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Video
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Review
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/logos--dialeksh
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/logotexniko-ergo
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Study
  • Research 
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Obituary
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/GuideManual
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Presentation
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Score
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Abstract
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/pinakas-dedomena
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Proceedings
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Interview
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Drawing
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Event-item
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Conference-item
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Journal-issue
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Issue-segment
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Leaflet
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Newspaper-issue
  • Τεύχος εφημερίδας 
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Map
http://semantics.gr/authorities/openarchives-item-types/Manuscript