Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
Σύντομη ονομασία Ονομασία Πάροχος/Δημιουργός Κατηγορία
CatRISv3Location Location CatRIS Έννοιες
thematic_tags Θεματικές ετικέτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
chinese-places Τοποθεσίες στη Κίνα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
ekt-unesco Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
libraries-places-hierarchical Τόποι Κήπος Φιλοβίβλων Γεωγραφικές τοποθεσίες
ecc-books-dataset ECC - Books dataset Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-schema-organizations ECC-Organizations in Schema.org Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-persons ECC-Persons in Schema.org Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-places ECC-Places in Schema.org Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
CatRISv3ResourceLanguagesAvailability Resource Languages Availability CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderNetwork Provider Network CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderLegalStatus Provider Legal Status CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessType Resource Access Type CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceFundingBody Resource Funding Body CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceOrderType Resource Order Type CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceTRL Resource TRL CatRIS Έννοιες
ecc-sculptures-dataset ECC - Sculptures dataset Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-paintings-dataset ECC - Paintings dataset Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-photographs-dataset ECC - Photographs dataset Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
craft-item-types Τύποι λαογραφικού υλικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
CatRISv3ProviderLifeCycleStatus Provider Life Cycle Status CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderSocietalGrandChallenge Provider Societal Grand Challenge CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessMode Resource Access Mode CatRIS Έννοιες