Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
Σύντομη ονομασία Ονομασία Πάροχος/Δημιουργός Κατηγορία
EKT-voc Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
geonames-supplementary-places Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
metrics-nace Κωδικός αριθμός δραστηριότητας (ΚΑΔ)
RND CIS DT eCORDA RIS WOMEN REG
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ▶ Τμήμα Δεικτών & Στατιστικών για Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία Έννοιες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
geonames-places-earth Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
thematic-exhibitions-tags Ετικέτες θεματικών εκθέσεων
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
persons Κατάλογος Συγγραφέων Επιστημονικών Πόρων
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
searchculture-collection-types Κατηγορίες συλλογών searchculture.gr
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
searchculture-persons Πρόσωπα της Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
libraries-character Χαρακτήρας βιβλιοθήκης
Πάροχος:
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός:
Κήπος Φιλοβίβλων
Έννοιες
libraries-resourceGenre Είδος
Κήπος Φιλοβίβλων Έννοιες
CatRISv3Location Location
CatRIS Έννοιες
thematic_tags Θεματικές ετικέτες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
chinese-places Τοποθεσίες στη Κίνα
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
ekt-unesco Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
libraries-places-hierarchical Τόποι
Κήπος Φιλοβίβλων Γεωγραφικές τοποθεσίες
ecc-books-dataset ECC - Books dataset
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-schema-organizations ECC-Organizations in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-persons ECC-Persons in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-places ECC-Places in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
CatRISv3ResourceLanguagesAvailability Resource Languages Availability
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderNetwork Provider Network
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderLegalStatus Provider Legal Status
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessType Resource Access Type
CatRIS Έννοιες