Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
Σύντομη ονομασία Ονομασία Πάροχος/Δημιουργός Κατηγορία
EKT-voc Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
geonames-supplementary-places Συμπληρωματικό λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (Έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
geonames-places-earth Λεξιλόγιο τοπωνυμίων Geonames (έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
libraries-character Χαρακτήρας βιβλιοθήκης
Πάροχος:
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός:
Κήπος Φιλοβίβλων
Έννοιες
libraries-resourceGenre Είδος
Κήπος Φιλοβίβλων Έννοιες
CatRISv3Location Location
CatRIS Έννοιες
thematic_tags Θεματικές ετικέτες
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
chinese-places Τοποθεσίες στη Κίνα
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
ekt-unesco Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων
Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Έννοιες
libraries-places-hierarchical Τόποι
Κήπος Φιλοβίβλων Γεωγραφικές τοποθεσίες
ecc-books-dataset ECC - Books dataset
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-schema-organizations ECC-Organizations in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-persons ECC-Persons in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-places ECC-Places in Schema.org
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
CatRISv3ResourceLanguagesAvailability Resource Languages Availability
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderNetwork Provider Network
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ProviderLegalStatus Provider Legal Status
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessType Resource Access Type
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceFundingBody Resource Funding Body
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceOrderType Resource Order Type
CatRIS Έννοιες
CatRISv3ResourceTRL Resource TRL
CatRIS Έννοιες
ecc-sculptures-dataset ECC - Sculptures dataset
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-paintings-dataset ECC - Paintings dataset
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες