Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
Σύντομη ονομασία Ονομασία Πάροχος/Δημιουργός Έγκριτο Κατηγορία
CatRISv3Location
 • Location 
CatRIS

Έννοιες
historical-periods Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Χρονικές περίοδοι
thematic_tags Θεματικές ετικέτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
ekt-unesco Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
libraries-places-hierarchical Τόποι Κήπος Φιλοβίβλων

Γεωγραφικές τοποθεσίες
ecc-books-dataset
 • ECC - Books dataset 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-schema-organizations
 • ECC-Organizations in Schema.org  
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-persons
 • ECC-Persons in Schema.org 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Άνθρωποι/οργανισμοί
ecc-schema-places
 • ECC-Places in Schema.org  
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Γεωγραφικές τοποθεσίες
CatRISv3ResourceLanguagesAvailability
 • Resource Languages Availability 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderNetwork
 • Provider Network 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderLegalStatus
 • Provider Legal Status 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessType
 • Resource Access Type 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceFundingBody
 • Resource Funding Body 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceOrderType
 • Resource Order Type 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceTRL
 • Resource TRL 
CatRIS

Έννοιες
ecc-sculptures-dataset
 • ECC - Sculptures dataset 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-paintings-dataset
 • ECC - Paintings dataset 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
ecc-photographs-dataset
 • ECC - Photographs dataset 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Έννοιες
CatRISv3ProviderLifeCycleStatus
 • Provider Life Cycle Status 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderSocietalGrandChallenge
 • Provider Societal Grand Challenge 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceAccessMode
 • Resource Access Mode 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceCategory
 • Resource Category 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceFundingProgram
 • Resource Funding Program 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceLifeCycleStatus
 • Resource Life Cycle Status 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ResourceTargetUsers
 • Resource Target Users 
CatRIS

Έννοιες
LC-gr LC Ταξινομικό Σύστημα στα Ελληνικά Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
CatRISv3MerilScientificDomain
 • Meril Scientific Domain 
Πάροχος:
CatRIS
Δημιουργός:
 • Meril-2 Project 

Έννοιες
CatRISv3ProviderAreaOfActivity
 • Provider Area of Activity 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderESFRIDomain
 • Provider ESFRI Domain 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderESFRIType
 • Provider ESFRI Type 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ProviderStructureType
 • Provider Structure Type 
CatRIS

Έννοιες
CatRISv3ScientificDomain
 • Scientific Domain 
CatRIS

Έννοιες
general-terms-ekt Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
time-periods Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Χρονικές περίοδοι
languages Γλώσσες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
EKT-voc Θεματικές Επιστημονικών Πεδίων ΕΚΤ Πάροχος:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός:
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικόυ Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
Medium Φυσικό μέσο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
searchculture-collection-types Κατηγορίες συλλογών searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
searchculture-institution-types Κατηγορίες φορέων searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
openarchives-collection-types Κατηγορίες συλλογών openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες
ekt-item-types Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

Έννοιες