Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
[14   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Πάροχος/Δημιουργός Έγκριτο Κατηγορία
LC-gr LC Ταξινομικό Σύστημα στα Ελληνικά Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
historical-periods Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χρονικές περίοδοι
time-periods Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χρονικές περίοδοι
Medium Φυσικό μέσο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
thematic_tags Θεματικές ετικέτες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
general-terms-ekt Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
searchculture-collection-types Κατηγορίες συλλογών searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
searchculture-institution-types Κατηγορίες φορέων searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
openarchives-collection-types Κατηγορίες συλλογών openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
languages Γλώσσες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
ekt-item-types Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
ekt-unesco Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ) Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες