Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ   


RDF/XML JSON-LD N-triples

Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικού περιεχομένου (με απόδοση των όρων και στην αγγλική γλώσσα) εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και αποτελεί εργαλείο για την τεκμηρίωση, την ευρετηρίαση και την ανάκτηση πληροφοριών. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο λεξιλόγιο όρων που παρουσιάζει με σαφήνεια τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών, υποβοηθώντας έτσι τους χρήστες πληροφοριών στην ανάκτηση περισσότερων και καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο θησαυρός δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη που αναζητεί μια έννοια, να βρει και "συγγενικούς" όρους με γενικότερη, ειδικότερη, απλώς σχετική ή και την ίδια σημασία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η κατανόηση του χρήστη και μειώνεται ο αριθμός των αναζητήσεων που χρειάζεται να γίνουν σε μια βάση δεδομένων.

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
7158   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1067
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6961
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/482
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8011
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2765
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/777
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6425
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/932
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6625
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6404
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5344
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2105
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6032
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6031
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7688
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6261
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5988
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6256
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4818
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6262
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2024
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/543
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6881
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6295
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6287
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7939
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/789
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7979
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7981
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5761
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2050
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8010
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7258
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5972
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6945
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7784
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7753
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7752
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6284
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6053
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3795
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6176
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3699
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7104
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7106
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7141
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3793
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7143
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1394
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1393
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6393
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1381
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5503
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5876
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4393
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6545
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6363
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6638
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6577
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6318
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6317
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5612
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8087
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5571
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7014
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3536
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7228
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/830
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7154
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7773
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2034
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7611
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2081
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2080
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/534
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7826
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7825
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7812
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5778
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7151
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6922
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4443
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5161
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7379
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7378
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7380
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7372
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7385
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7384
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/136
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7749
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/478
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1044
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7974
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6923
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6957
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6948
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5232
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1272
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7028
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7359
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7358
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7661
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4819
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6033
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6005
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6008
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6004
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7674
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5822
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5572
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7913
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5839
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/556
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5233
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6954
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/345
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4233
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4232
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7991
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5424
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6133
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/544
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/486
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1032
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/807
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7813
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3039
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2563
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3534
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7994
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6366
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7900
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7901
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5384
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5801
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7916
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1118
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4272
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6971
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4792
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7992
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3752
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/984
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4553
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4559
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6441
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6356
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5969
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6909
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4816
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/521
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4533
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/146
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6009
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8069
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/479
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5334
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1495
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8042
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/128
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/480
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/475
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7029
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5138
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2630
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2086
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6960
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7324
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2047
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4809
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2605
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/616
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7150
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5302
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5569
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6098
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5625
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4080
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3749
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7111
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4469
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2138
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6630
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2237
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1294
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6255
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3775
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5642
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/752
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4042
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8015
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8013
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4798
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3772
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2082
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5915
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/623
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3744
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4815
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3026
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1119
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5831
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6387
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/161
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6759
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2677
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5706
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5712
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7953
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5410
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/878
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5431
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/182
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7731
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7590
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7703
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6827
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6828
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4991
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4820
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4964
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7763
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6617
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5663
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2158
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/152
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2575
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1468
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6952
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7691
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7054
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6222
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5570
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5807
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7620
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2624
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5578
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2077
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7828
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7815
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7050
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5644
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3805
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5950
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6451
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7577
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6496
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7602
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5845
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4992
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1036
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1057
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1134
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1034
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7738
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/340
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2282
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2283
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1234
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7596
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6924
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1101
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2170
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2073
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7658
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6449
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5601
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2117
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5858
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7518
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6856
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5889
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2681
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/557
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5651
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7319
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2112
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7057
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3610
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6495
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1438
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6501
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6497
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2143
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6500
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4518
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3740
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4836
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/558
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4864
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4564
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7377
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1109
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1110
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1111
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4937
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5802
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4858
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5851
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6485
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4938
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1439
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6802
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7785
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6077
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7563
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/476
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7056
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6319
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7055
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5579
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6801
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5053
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7811
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2599
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7660
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6464
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7574
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2764
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3779
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3564
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1225
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1065
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6870
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6867
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5573
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7845
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/828
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5986
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6268
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4845
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/281
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5684
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7046
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5682
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6817
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1059
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1135
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6113
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1060
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1071
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1140
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7558
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6122
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1039
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1042
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5218
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6110
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7559
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6621
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6627
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7911
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7898
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6150
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5974
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5460
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1334
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7624
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5338
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2307
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2592
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7370
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3369
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4810
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6674
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6575
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7564
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7579
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7765
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7618
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1483
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6612
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5971
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7782
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6434
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6072
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6069
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/923
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2049
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/315
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7808
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6914
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7760
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7758
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7568
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6873
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1621
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6858
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/3649
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7336
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6282
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7262
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4395
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7585
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7586
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7592
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7593
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7594
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4405
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4853
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6831
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2671
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4849
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4445
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5732
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6580
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7572
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7899
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6548
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5847
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6510
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2578
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6365
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2669
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6484
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6486
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4998
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7732
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7843
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6498
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7633
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1108
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1359
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1100
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2169
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5963
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5948
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6127
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6026
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6854
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6191
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6192
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6483
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6447
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6830
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7833
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5772
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2030
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7750
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6339
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5136
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2614
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1116
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1143
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1117
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5238
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6147
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7860
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7335
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5574
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8076
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6096
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1491
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7980
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4852
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/827
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4480
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/743
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7893
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2032
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/494
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6355
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4560
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/5832
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4470
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7315
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6676
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7448
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6707
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7822
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/933
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4811
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7192
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6117
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6116
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/766
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/1450
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/7314
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/910
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/4115
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6611
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6120
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/477
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/2235
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/947
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6375
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6017
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6015
http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/6016