Θεματικές ετικέτες   


RDF/XML JSON-LD N-triples

Το λεξιλόγιο είναι διασυνδεδεμένο με το Θησαυρό της UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνική απόδοση όρων) συμπληρώνοντάς το με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco:thematic_tags

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
607   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994330967
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994149434
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/156448834
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1757600320
  • Ορθοδοξία 
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994210004
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/2104194820
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994149458
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994149435
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/120720758
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1067966137
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/653093330
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1882125169
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994270675
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1189648849
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994208149
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994149457
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994240884
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1214856497
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1214857544
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/193637611
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/850919101
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1778012661
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994125312
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1844017824
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/219275840
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/844959648
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/545323864
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994332892
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/113492558
  • Kωμωδίες 
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1768369307
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1569558367
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1646219904
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994327185
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1265681996
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/303699680
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994237071
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1332255506
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994182010
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/793911227
  • Προσωπογραφία 
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1629951304
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994326161
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/784446182
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/2024274543
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/752134193
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1766747536
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1026300067
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1254132425
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/582687674
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/1968740153
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/587614336
http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/837970775