Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

164   όροι
Καθαρισμός
RDF
          
 • Tradition 
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
                     
 • postage stamp 
RDF
                     
 • Printout 
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                     
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                     
RDF
                     
 • Τραπεζογραμμάτιο 
 • banknote 
RDF
          
RDF
                     
 • Αγιογραφία 
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                                
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
 • Επιστολογραφία 
 • Αλληλογραφία 
 • Correspondence 
RDF
                     
 • Νομικό Έγγραφο 
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
 • Research 
RDF
                     
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
 • Τεύχος εφημερίδας 
 • Εφημερίδα 
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                                
RDF
                     
RDF
                                
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                     
RDF
                                
RDF
                                
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
 • Κτήριο 
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
 • Οικοπαίγνιο 
RDF
                     
RDF
          
 • Writing board 
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
                     
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
          
RDF