Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

167   όροι
Καθαρισμός
Ονομασία Ίδιο με
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Σκεύος
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Εργαλεία και εξοπλισμός
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Σχέδιο ▶ Τεχνικό σχέδιο
RDF
RDF
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Κάρτα
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Εργαλεία και εξοπλισμός
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση
  • postage stamp 
RDF
▶ Κείμενο ▶ Ανακοίνωση
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Σχέδιο
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Κείμενο
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Γλυπτό
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εικόνες και διακόσμηση έκδοσης
RDF
▶ Ηχογραφήσεις
RDF
▶ Ηχογραφήσεις
RDF
▶ Κείμενο ▶ Έγγραφο
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση
  • Printout 
RDF
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Εργαλεία και εξοπλισμός ▶ Οικιακός εξοπλισμός
RDF