Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   


RDF/XML JSON-LD

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  


URI

Καθαρισμός
181   όροι
Ονομασία
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Σκεύος
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Εργαλεία και εξοπλισμός
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Σχέδιο ▶ Τεχνικό σχέδιο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Κάρτα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Εργαλεία και εξοπλισμός
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση
  • postage stamp 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Έγγραφο ▶ Πιστοποιητικό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Ανακοίνωση
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Έγγραφο ▶ Πιστοποιητικό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Σχέδιο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης ▶ Γλυπτό
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εικόνες και διακόσμηση έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Ηχογραφήσεις
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Ηχογραφήσεις
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κείμενο ▶ Έγγραφο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τρισδιάστατα Αντικείμενα και Έργα Τέχνης
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση
  • Printout 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Δισδιάστατα γραφικά ▶ Εκτύπωση ▶ Έντυπο υλικό
RDF/XML   JSON-LD