Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

Να περιέχονται όλες οι λέξεις  
URI

Καθαρισμός
84   όροι
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
  • Newspaper column 
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
  • Doctoral dissertations 
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
  • Research 
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
                     
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
          
  • Preliminaries 
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
                     
RDF/XML   JSON-LD  
                     
RDF/XML   JSON-LD  
          
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Τεύχος εφημερίδας 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD