Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

84   όροι
Καθαρισμός
RDF
          
RDF
RDF
          
  • Newspaper column 
RDF
          
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
          
  • Doctoral dissertations 
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
RDF
          
RDF
RDF
RDF
          
RDF
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF
          
RDF
          
RDF
  • Research 
RDF
          
RDF
RDF
RDF
          
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
          
RDF
                     
RDF
RDF
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
RDF
RDF
          
  • Preliminaries 
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
          
RDF
                     
RDF
                     
RDF
          
RDF
RDF
  • Τεύχος εφημερίδας 
RDF
RDF
RDF