Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

84   όροι
Ονομασία Ίδιο με
RDF
RDF
RDF
RDF
  • Newspaper column 
RDF
RDF
  • Preliminaries 
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
  • Doctoral dissertations 
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
  • Research 
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF
RDF