Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

84   όροι
Καθαρισμός
Ονομασία Ίδιο με
▶ Εφήμερα
RDF
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF
RDF
RDF
▶ Άρθρο
  • Newspaper column 
RDF
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF
▶ Τμήμα έκδοσης
  • Preliminaries 
RDF
RDF
RDF
▶ Κριτική
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
RDF
RDF
▶ Σχέδιο
RDF
▶ Διπλωματική εργασία
  • Doctoral dissertations 
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
▶ Άρθρο
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
▶ Ηχογράφηση
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
  • Research 
RDF
▶ Μελέτη
RDF
▶ Διπλωματική εργασία
RDF
▶ Διπλωματική εργασία
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF
RDF
▶ Οδηγός/Εγχειρίδιο
RDF
RDF
▶ Σχέδιο ▶ Διάγραμμα
RDF
▶ Λογοτεχνικό έργο
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF