Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

Must contain all words  
URI

Καθαρισμός
84   όροι
Ονομασία
▶ Εφήμερα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
 • Newspaper column 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
 • Preliminaries 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κριτική
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
 • Doctoral dissertations 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Ηχογράφηση
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
 • Research 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Μελέτη
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Οδηγός/Εγχειρίδιο
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο ▶ Διάγραμμα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
 • Folk tale 
 • Folktale 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
 • Ίδιο με:
RDF/XML   JSON-LD