Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

Να περιέχονται όλες οι λέξεις  
URI

Καθαρισμός
84   όροι
Ονομασία Ίδιο με
▶ Εφήμερα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
  • Newspaper column 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τεκμήριο συνεδρίου
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
  • Preliminaries 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Κριτική
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
  • Doctoral dissertations 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Άρθρο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Ηχογράφηση
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Research 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Μελέτη
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Διπλωματική εργασία
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Οδηγός/Εγχειρίδιο
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Σχέδιο ▶ Διάγραμμα
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Λογοτεχνικό έργο
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF/XML   JSON-LD  
▶ Τμήμα έκδοσης
RDF/XML   JSON-LD