Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ   

Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων γενικού περιεχομένου (με απόδοση των όρων και στην αγγλική γλώσσα) εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και αποτελεί εργαλείο για την τεκμηρίωση, την ευρετηρίαση και την ανάκτηση πληροφοριών. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο λεξιλόγιο όρων που παρουσιάζει με σαφήνεια τις κάθετες (ιεραρχικές) και οριζόντιες συσχετίσεις μεταξύ των εννοιών, υποβοηθώντας έτσι τους χρήστες πληροφοριών στην ανάκτηση περισσότερων και καλύτερων αποτελεσμάτων. Ο θησαυρός δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη που αναζητεί μια έννοια, να βρει και "συγγενικούς" όρους με γενικότερη, ειδικότερη, απλώς σχετική ή και την ίδια σημασία. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η κατανόηση του χρήστη και μειώνεται ο αριθμός των αναζητήσεων που χρειάζεται να γίνουν σε μια βάση δεδομένων.

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κύρια γλώσσα
 

Καθιερωμένος όρος


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/general-terms-ekt/8095

  • θρησκευτικά γεγονότα