Λεξιλόγιο για ΑΚΕ βασισμένο στο LCSH από το έργο Triple   


RDF/XML JSON-LD N-triples CSV (Triple)

The Triple Vocabulary is a multilingual and hierarchical set of SSH-related concepts. It is a subset of LCSH (Library of Congress Subject Headings) that cover popular SSH aspects and is enhanced with labels in Greek, French, Polish, German, Italian, Portuguese, Spanish and Croatian. The vocabulary is used for the automatic annotation of the publications hosted in the GoTriple platform (https://www.gotriple.eu/). doi: 10.12681/semantics.gr/SSH-LCSH

Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Triple Project Consortium
Δημιουργός
Triple Project Consortium
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

Αυστηρή αναζήτηση  


URI

Καθαρισμός Εμφάνιση όλων (τρέχουσες και παλαιότερες μορφές)  
3375   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85005581
 • Anthropology 
 • Anthropologie 
 • Antropología 
 • Antropologia  Φινλανδικά
 • Antropologija  Κροατικά
 • Ανθρωπολογία 
 • Antropologie  Ολλανδικά
 • Антропологія  Ουκρανικά
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85026423
 • Civilization 
 • Civilización 
 • Sivilisaatio  Φινλανδικά
 • Civilizacija  Κροατικά
 • Beschaving  Ολλανδικά
 • Zivilisation 
 • Cywilizacja  Πολωνικά
 • Πολιτισμός 
 • Civilisation 
 • Civiltà 
 • Цивілізація  Ουκρανικά
 • Civilização 
 • Barbarism 
 • Civilisation 
 • Civilização 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85034755
 • Culture 
 • Kultur 
 • Kulttuuri  Φινλανδικά
 • Kultura  Πολωνικά
 • Πολιτισμός 
 • Cultuur  Ολλανδικά
 • Культура  Ουκρανικά
 • Cultura 
 • Culture, Social aspects 
 • Cultural sociology 
 • Sociology of culture 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh99005736
 • Economic conditions 
 • Wirtschaftslage 
 • Condiciones económicas 
 • Ekonomski uvjeti  Κροατικά
 • Warunki ekonomiczne  Πολωνικά
 • Οικονομικές συνθήκες 
 • Conditions économiques 
 • Condizioni economiche 
 • Економічні умови  Ουκρανικά
 • Condições económicas 
 • Economic history 
 • Socioeconomic status 
 • Wirtschaftliche Randbedingungen 
 • HR
 • Gospodarski uvjeti Κροατικά
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85061212
 • History 
 • Geschichtswissenschaft 
 • Historia 
 • Povijest  Κροατικά
 • Ιστορία 
 • Geschiedenis  Ολλανδικά
 • Histoire 
 • Storia 
 • Історія  Ουκρανικά
 • História 
 • Annals 
 • História 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85075119
 • Law 
 • Recht 
 • Derecho 
 • Oikeus (oikeudenala)  Φινλανδικά
 • Pravo  Κροατικά
 • Prawo  Πολωνικά
 • Δίκαιο 
 • Droit 
 • Legge 
 • Право  Ουκρανικά
 • Direito 
 • Laws (Statutes) 
 • Acts, Legislative 
 • Legislative acts 
 • Enactments, Legislative 
 • Legislative enactments 
 • Justiça, Administração de 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85076723
 • Library science 
 • Bibliothekswissenschaft 
 • Biblioteconomía 
 • Kirjastotiede  Φινλανδικά
 • Knjižničarstvo  Κροατικά
 • Bibliotekoznawstwo  Πολωνικά
 • Βιβλιοθηκονομία 
 • Bibliotheekwetenschap  Ολλανδικά
 • Bibliothéconomie 
 • Бібліотека  Ουκρανικά
 • Biblioteconomia 
 • Library economy 
 • Librarianship 
 • Biblioteconomia internacional 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85077222
 • Linguistics 
 • Lingüística 
 • Kielitiede  Φινλανδικά
 • Jezikoslovlje  Κροατικά
 • Taalkunde  Ολλανδικά
 • Linguistik 
 • Językoznawstwo  Πολωνικά
 • Γλωσσολογία 
 • Linguistique 
 • Linguistica 
 • Лінгвістика  Ουκρανικά
 • Linguística 
 • Linguistic science 
 • Science of language 
 • Universais linguísticos 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh2003003668
 • Literatures 
 • Literaturen 
 • Literatura  Κροατικά
 • Literatury  Πολωνικά
 • Λογοτεχνίες 
 • Littératures 
 • Letterature 
 • Literaturas 
 • Literatur 
 • HR
 • Književnost Κροατικά
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85100821
 • Philology 
 • Philologie 
 • Filología 
 • Filologija  Κροατικά
 • Φιλολογία 
 • Letterkunde  Ολλανδικά
 • Filologia 
 • Філологія  Ουκρανικά
 • Filologia índica 
http://semantics.gr/authorities/SSH-LCSH/sh85112549
 • Religion 
 • Religión 
 • Uskonto (uskominen)  Φινλανδικά
 • Religija  Κροατικά
 • Religia  Πολωνικά
 • Θρησκεία 
 • Religie  Ολλανδικά
 • Religione 
 • Релігія  Ουκρανικά
 • Religião 
 • Religion, Primitive 
 • Religião