Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)
Κύρια γλώσσα
 

84   όροι
RDF
     
RDF
RDF
     
  • Newspaper column 
RDF
     
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
     
  • Doctoral dissertations 
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
RDF
     
RDF
RDF
RDF
     
RDF
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
  • Folk tale 
  • Folktale 
RDF
     
RDF
     
RDF
  • Research 
RDF
     
RDF
RDF
RDF
     
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
RDF
     
RDF
           
RDF
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
RDF
     
  • Preliminaries 
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
RDF
  • Τεύχος εφημερίδας 
RDF
RDF
RDF