Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
[4   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Δημιουργός Έγκριτο Κατηγορία
general-terms-ekt Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
ekt-item-types Τύποι τεκμηρίων του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
LC-gr LC Θεματικές Κατηγορίες στα Ελληνικά Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έννοιες
historical-periods Ιστορικές περίοδοι Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Χρονικές περίοδοι