Λεξιλόγια

Καθαρισμός
 
[11   αποτελέσματα]
Σύντομη ονομασία Ονομασία Δημιουργός Έγκριτο Κατηγορία
Medium Φυσικό μέσο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
LC-gr LC Θεματικές Κατηγορίες στα Ελληνικά Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
general-terms-ekt Θησαυρός Ελληνικών Όρων του ΕΚΤ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
searchculture-collection-types Κατηγορίες συλλογών searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
searchculture-institution-types Κατηγορίες φορέων searchculture.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
historical-periods Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Χρονικές περίοδοι
openarchives-collection-types Κατηγορίες συλλογών openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
openarchives-item-types Λεξιλόγιο τύπων τεκμηρίων openarchives.gr Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
time-periods Λεξιλόγιο χρονολογικών περιόδων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Χρονικές περίοδοι
ekt-item-types Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες
digital-item-types Τύποι ψηφιακών αντικειμένων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ)

Έννοιες