Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 

159   όροι
RDF
     
 • Tradition 
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
 • postage stamp 
RDF
           
 • Printout 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
           
RDF
                 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
                 
RDF
           
RDF
           
 • Τραπεζογραμμάτιο 
 • banknote 
RDF
     
RDF
           
 • Αγιογραφία 
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
                 
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
 • Επιστολογραφία 
 • Αλληλογραφία 
 • Correspondence 
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
           
RDF
           
 • Τεύχος εφημερίδας 
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
                 
RDF
           
RDF
                 
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
           
RDF
                 
RDF
                 
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
 • Κτήριο 
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
 • Οικοπαίγνιο 
RDF
           
RDF
     
 • Writing board 
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
           
RDF
           
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
           
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
     
RDF
RDF
     
RDF