Θησαυρός UNESCO (έκδοση ΕΚΤ)   


RDF/XML JSON-LD

Το λεξιλόγιο αποτελεί την ελληνική απόδοση όρων του Θησαυρού της UNESCO. Προορίζεται κατά κύριο λόγο για την τεκμηρίωση πολιτισμικών πόρων, γι’ αυτό και επικεντρώνεται σε όρους που ανήκουν στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Το λεξιλόγιο ενημερώνεται και εμπλουτίζεται με επιπλέον όρους στο πλαίσιο της χρήσης του.

Θεματικές ετικέτες   


RDF/XML JSON-LD

Το λεξιλόγιο είναι διασυνδεδεμένο με το Θησαυρό της UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνική απόδοση όρων) συμπληρώνοντάς το με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco:thematic_tags

Θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις  URI

Συμπερίληψη και καταργημένων σημασιολογικών πόρων  

Καθαρισμός
1993   σημασιολογικοί πόροι
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/478684321
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/712232380
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/2081726718
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1087352633
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1900689821
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/199512961
http://semantics.gr/authorities/ekt-unesco/1261973743