Τύποι πολιτιστικών αντικειμένων   


RDF/XML JSON-LD

To δίγλωσσο, ιεραρχικό λεξιλόγιο τύπων πολιτιστικων αντικειμένων που δημιουργησε το ΕΚΤ. Οι όροι διατηρούν συνδέσμους στο Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Το Λεξιλόγιο χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και ομογενοποίηση του περιεχομένου που συσσωρεύεται στην Εθνική Υποδομή Συσσώρευσης Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr.

Κατηγορία
Έννοιες
Σημασιολογική κλάση
skos:Concept
Πάροχος/Δημιουργός
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)

Must contain all words  
URI

Καθαρισμός
172   όροι
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • postage stamp 
RDF/XML   JSON-LD  
  • Τραπεζογραμμάτιο 
  • banknote 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Επιστολογραφία 
  • Αλληλογραφία 
  • Correspondence 
RDF/XML   JSON-LD  
  • Νομικό Έγγραφο 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Τεύχος εφημερίδας 
  • Εφημερίδα 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
  • Writing board 
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD  
RDF/XML   JSON-LD