Θεματικές ετικέτες   

Το λεξιλόγιο είναι διασυνδεδεμένο με το Θησαυρό της UNESCO (έκδοση ΕΚΤ με ελληνική απόδοση όρων) συμπληρώνοντάς το με ειδικότερα θέματα. Μπορείτε να δείτε ως μία κοινή ιεραρχία τα δύο συμπληρωματικά λεξιλόγια εδω: https://www.semantics.gr/authorities/vocabularies/ekt-unesco:thematic_tags


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/thematic_tags/994296589

  • Δικτατορία της 4ης Αυγούστου 
  • Dictatorship of 4th August 1936