Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-resourceGenre/903152864

  • Μικρογραφία χειρογράφου 
  • Manuscript illumination 
  • Μια μικρογραφία είναι μια απεικόνιση μικρού μεγέθους που χρησιμοποιείται για τη διακόσμηση ενός αρχαίου ή μεσαιωνικού εικονογραφημένου χειρογράφου. 
  • A miniature (from the Latin verb miniare, "to colour with minium", a red lead) is a small illustration used to decorate an ancient or medieval illuminated manuscript. 
  • Wikipedia