Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-resourceGenre/817742304

  • Πρωτόγραμμα 
  • Historiated initial 
  • Αρχίγραμμα 
  • Decorated initial 
  • Drop capital 
  • Initial capital 
  • Το πρωτόγραμμα ή αρχίγραμμα είναι ένα γράμμα στην αρχή μιας λέξης, ενός κεφαλαίου, ή μιας παραγράφου που είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο κείμενο και συνήθως καλλιγραφικό. Το πρωτόγραμμα έκανε την εμφάνιση του από τα χειρόγραφα κείμενα και βιβλία αλλά διατηρήθηκε στη συνέχεια και με την ανάπτυξη της τυπογραφίας. 
  • A historiated initial (or initial/drop capital) is a letter at the beginning of a word, chapter, or paragraph that is larger than the rest of the text and usually calligraphic. Initial capitals originally appeared in manuscript texts and books, but were subsequently preserved throughout the development of printing. 
  • Βικιπαίδεια