Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-resourceGenre/771828032

 • Εξώφυλλο 
 • Cover 
 • Καπάκι 
 • Κάλυμμα 
 • Η αρθρωτή επιφάνεια που προστατεύει το σώμα του βιβλίου. Αποτελείται από δύο επίπεδες επιφάνειες, τις πινακίδες, και τη ράχη, όπως επίσης και το υλικό επένδυσής τους. 
 • Το εξωτερικό μέρος μιας έκδοσης (βιβλίο, περιοδικό κτλ.), το οποίο για λόγους στερεότητας και προστασίας συνήθως είναι πιο χοντρό από το υπόλοιπο. 
 • The articulated structure that protects the textblock. It consists of two flat surfaces, the boards, the spine and a covering material. 
 • Thicker protective outer part of a publication (book, journal etc.) 
 • κάλυμμα cover 
  (https://bookbinding-terms.anavathmis.eu/record/?id=137)  
 • Ορολογία σταχώσεων