Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-resourceGenre/1218217248

  • Έγγραφο 
  • Document 
  • Κάθε γραπτό κείμενο το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με ορισμένους τύπους και με το οποίο ανακοινώνεται, βεβαιώνεται, διατάσσεται, συμφωνείται, αποδεικνύεται κτ. 
  • Any written text which has been drawn up in accordance with certain formulae and which is used as an announcement, a confirmation, an order, an agreement, a form of proof, etc. 
  • Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα