Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Kλάση
edm:Timespan
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-historical-periods/19937406

  • Βυζαντινή Εποχή 
  • Byzantine Era 
  • 330 μ.Χ. 
  • 1453 
  • Κατά τη βυζαντινή εποχή οι βιβλιοθήκες του ελληνορωμαϊκού κόσμου εγκαταλείφθηκαν για ιδεολογικούς κυρίως λόγους, καθώς τελούσαν υπό τη σκέπη παγανιστικών θεοτήτων, όπως οι Μούσες και ο Απόλλωνας. Επιπλέον, παράλληλα με την εδραίωση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, άλλαξε και η μορφή του βιβλίου από τον παπυρικό κύλινδρο στον περγαμηνό κώδικα. Έτσι, θεματοφύλακες της γνώσης δεν είναι πλέον οι δημόσιες ούτε οι βασιλικές βιβλιοθήκες, αλλά η Εκκλησία, φορείς της οποίας είναι τα πολυάριθμα μοναστηριακά κέντρα, οι καθεδρικοί ναοί και οι επισκοπές, ενώ στους κόλπους της λειτουργούσαν σχολεία και αντιγραφικά κέντρα. 
  • During the byzantine era the libraries of the Graecoroman world were abandoned due to the change in mentalities and dominant worldviews as they had functioned under the patronage of pagan deities like Apollo and the Muses. In addition, at the same period when Christianity became the official religion, the form of the book evolved from the papyrus roll to parchment codices. Thus public and royal libraries no longer functioned as keepers of knowledge. This part was played by the Church as represented by the monastic centres, cathedrals and dioceses which housed schools and copyists' workshops. 
  • Byzantine
    (http://vocab.getty.edu/page/aat/300020669)