Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Kλάση
edm:Timespan
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-historical-periods/1770946793

  • Αρχαιότητα 
  • Antiquity 
  • Η αρχαιότητα είναι η μακρά ιστορική περίοδος πριν το Μεσαίωνα, από την κλασσική εποχή της Ελλάδας και της Ρώμης μέχρι την κατάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο μ.Χ. αιώνα.. Βέβαια στη περίοδο αυτή συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι πρώιμοι πολιτισμοί, που αναδείχθηκαν στη Μεσοποταμία, στην Αρχαία Αίγυπτο, στην Εγγύς Ανατολή γενικότερα, και λιγότερο στην Άπω Ανατολή. Στην Ινδία η περίοδος περιλαμβάνει την περίοδο των Μέσων Βασιλείων και στην Κίνα περιλαμβάνονται οι χρόνοι μέχρι την Δυναστεία των Τσιν (πηγή: Βικιπαίδεια). 
  • The term “antiquity” refers to the long historical period preceding the Middle Ages, from the classical era of Greece and Rome to the fall of the Western Roman Empire during the 5th century AD. Of course, this era also encompasses all of the early civilisations that emerged in Mesopotamia, Ancient Egypt, the Near East in general, and, to a lesser extent, in the Far East. It includes the Middle Kingdoms period in India and the times up to the Qin Dynasty in China. 
  • Η ιστορία της βιβλιοθήκης, δηλαδή του ιδιαίτερου χώρου όπου άρχισε να φυλάσσεται και να ταξινομείται αρχειακό και λογοτεχνικό υλικό ήδη από την τρίτη χιλιετία στους πολιτισμούς της Ανατολής, εξελίχθηκε με τα χρόνια σε θεσμό. Αρχικά, οι αρχειακές βιβλιοθήκες εντάχθηκαν σε ανακτορικά συγκροτήματα ή ναούς υπό την απόλυτη εποπτεία των βασιλέων ή των ιερατείων. Από τα μέσα της πρώτης χιλιετίας, άρχισαν να δημιουργούνται ιδιωτικές βιβλιοθήκες στον ελληνικό κόσμο, από την Ιωνία έως την Κάτω Ιταλία, και συλλογές βιβλίων, που συγκροτήθηκαν σε φιλοσοφικές σχολές, καθιερώνοντας έτσι το βιβλίο ως απαραίτητο εργαλείο εκπαίδευσης και πολιτιστικής έκφρασης. Ο θεσμός, που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά την ελληνιστική εποχή, επηρέασε καθοριστικά τον ρωμαϊκό πολιτισμό και οργανώθηκαν στη Ρώμη και στις επαρχίες ιδιωτικές συλλογές βιβλίων στις επαύλεις της αριστοκρατίας και δημόσιες βιβλιοθήκες από τον 1ο αιώνα π.Χ. (Κ.Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό», τόμοι Ι–V, Αθήνα, Κότινος, 2002–2012). 
  • The library first appeared in Eastern civilizations from the third millennium onwards, as the space in which archival and literary material was kept, to gradually evolve into an institution in its own right. Initially the archival libraries were annexed to palace complexes or temples, and closely supervised by the kings and priesthood. From the mid-first millennium private libraries were created in the Greek world, from Ionia to Southern Italy. In addition, philosophical schools created their own book collections and thus the book became established as an essential tool for education and cultural expression. The institution of libraries grew and prospered during the Hellenistic era and had a decisive influence on Roman civilization. The private libraries of Rome and the provinces of the empire were housed in the villas of the nobility, while public libraries were also created in the first century BCE (K.Sp. Staikos, "The History of the Library in Western Civilization", vol. I–VI, Athens/New Castle/Houten, Kotinos/Oak Knoll Press/Hes & De Graaf, 2004–2013).