Κατηγορία
Χρονικές περίοδοι
Kλάση
edm:Timespan
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού (CC BY 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-historical-periods/1742291725

  • Αναγέννηση 
  • Renaissance 
  • 14ος αιώνας 
  • 17ος αιώνας 
  • Η Αναγέννηση είναι μια περίοδος της Ευρωπαϊκής ιστορίας που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεωτερικότητα και καλύπτει το 15ο και το 16ο αιώνα και χαρακτηρίζεται από μια προσπάθεια αναβίωσης και υπέρβασης ιδεών και επιτευγμάτων της κλασικής αρχαιότητας. Συνέβη μετά την Κρίση του Ύστερου Μεσαίωνα και συνδέθηκε με μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. Εκτός από την τυπική περιοδοποίηση οι υποστηρικτές μιας «μακράς Αναγέννησης» τοποθετούν την αρχή της στο 14ο και το τέλος της στο 17ο αιώνα. 
  • The Renaissance is a period in European history marking the transition from the Middle Ages to modernity and covering the 15th and 16th centuries, characterized by an effort to revive and surpass ideas and achievements of classical antiquity. It occurred after the Crisis of the Late Middle Ages and was associated with great social change. In addition to the standard periodization, proponents of a "long Renaissance" may put its beginning in the 14th century and its end in the 17th century. 
  • Από τα τέλη του 14ου αιώνα, με την εμφάνιση των πρώτων ουμανιστικών κέντρων, επανήλθε ο θεσμός της ιδιωτικής, βασιλικής και δημόσιας βιβλιοθήκης και ειδικά διαμορφωμένοι θάλαμοι οικοδομήθηκαν με σκοπό να θησαυρίσουν το υλικό αυτό. Η εξάσκηση της τυπογραφίας άλλαξε τα αρχιτεκτονικά δεδομένα, καθώς το πλήθος των βιβλίων που κυκλοφόρησε στην αγορά επέτρεψε ακόμα και στο φοιτητικό κοινό να συγκροτήσει βιβλιοθήκες. Πέρα όμως από τις ηγεμονικές βιβλιοθήκες, όπως κι αυτές των μελών της αριστοκρατίας και των αξιωματούχων της Εκκλησίας, σπουδαίες βιβλιοθήκες ιδρύθηκαν και στα πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Πάντοβας και του Παρισιού. Κατ’ επέκταση, κάθε μορφή ανώτερης σχολής οργάνωσε βιβλιοθήκη, όπως και τα κολλέγια της Αγγλίας στην Οξφόρδη και το Καίμπριτζ (Κ.Σπ. Στάικος, «Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης στον Δυτικό Πολιτισμό», τόμοι Ι–V, Αθήνα, Κότινος, 2002–2012). 
  • From the early 14th century, when the first humanist centres were created, the institution of private, royal and public libraries came back and special chambers were built in order to house this material. The advent of printing changed the architectural parameters, as a great number of books became available on the market, making it possible even for students to acquire books and form personal libraries. Aside from rulers' libraries and those of the nobles and church officials, major libraries were also founded at the universities of Italy, such as in Padua, and in Paris. Subsequently all higher schools founded their own libraries, including the colleges of Oxford and Cambridge (K.Sp. Staikos, "The History of the Library in Western Civilization", vol. I–VI, Athens/New Castle/Houten, Kotinos/Oak Knoll Press/Hes & De Graaf, 2004–2013).