Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-character/1486532472

  • Δημόσιες 
  • Public 
  • Κοσμικές
    (http://semantics.gr/authorities/libraries-character/1896845244)
  • Βιβλιοθήκες οι οποίες απευθύνονται στο κοινό μιας πόλης ή μιας ορισμένης περιοχής, υποστηρίζονται από αυτό και είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι προορίζονται για κοινή χρήση, διότι υποστηρίζονται εξολοκλήρου από δημόσιες δαπάνες. 
  • Βιβλιοθήκες που εξαρτώνται και στηρίζονται από την κεντρική διοίκηση και είναι ανοιχτές στο κοινό. 
  • Libraries that are intended for the use of the community of a city or a certain area, are supported by said community, and function as non-profit organisations intended for public use, because they are maintained entirely by public funding. 
  • Libraries that depend on and are supported by central administration and are open to the public. 
  • Βικιπαίδεια