Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-character/1199079751

  • Μοναστηριακές 
  • Monastic 
  • Βιβλιοθήκες που ανήκουν σε μοναστικά ιδρύματα. Σε πολλές περιπτώσεις διαθέτουν πολύτιμες συλλογές χειρογράφων δεδομένου ότι ορισμένα είχαν λειτουργήσει ως αντιγραφικά κέντρα. 
  • Libraries that belong to monastic institutions. In many cases they are in possession of valuable collections of manuscripts as some of them had also operated as scriptoria.