Κατηγορία
Έννοιες
Kλάση
skos:Concept
Πάροχος
Κήπος Φιλοβίβλων
Δημιουργός
Κήπος Φιλοβίβλων
Κύρια γλώσσα
 
Άδεια χρήσης
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND 4.0)


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/libraries-character/1058016248

  • Ιδιωτικές 
  • Private 
  • Κοσμικές
    (http://semantics.gr/authorities/libraries-character/1896845244)
  • Βιβλιοθήκες οποιουδήποτε μεγέθους για τη σύσταση και λειτουργία των οποίων δεν δαπανώνται δημόσια κεφάλαια. Συνήθως ανήκουν σε ιδιώτη ή σε οικογένεια για προσωπική χρήση και εκμετάλλευση ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή ιδιωτικό οργανισμό. 
  • Libraries of any size, for the establishment and operation of which no public funds have been allocated. They usually belong to individuals or families for their personal use and utilisation, or to private companies or organisations. 
  • Βικιπαίδεια