Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-neolithikh-periodos

 • Ύστερη Νεολιθική Περίοδος 
 • Late Neolithic Period 
 • Τέλη Νεολιθικής Περιόδου 
 • Τέλος Νεολιθικής Περιόδου 
 • Τελική Νεολιθική Περίοδος 
 • 4000 - 3200 π.Χ. 
 • Ύστεροι Νεολιθικοί Χρόνοι 
 • 4000 - 3200 B.C. 
 • - Χρήση των μετάλλων (χρυσού, αργύρου, χαλκού) για την κατασκευή κοσμημάτων (π.χ. δακτυλιόσχημων περίαπτων) και εργαλείων (π.χ. εγχειρίδια, οπείς, σμίλες, σπάτουλες, πελέκεις) και προώθηση της μεταλλοτεχνίας - Μεταλλαγή των κοινωνικών δομών και της οικονομίας (αντικείμενα όπως οι χάλκινες περόνες, τα ασημένια σκουλαρίκια, κ.α. διακινούνται ως σύμβολα κοινωνικού γοήτρου και αποκτώνται μόνον από λίγους) - Χρήση στην αρχιτεκτονική ορθογώνιων λιθόκτιστων και για πρώτη φορά αψιδωτών κτισμάτων - Άσκηση της γεωργίας και ιδιαίτερη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας - Εντατικοποίηση των θαλάσσιων επαφών και εμπορικών ανταλλαγών - Στα ταφικά έθιμα περιλαμβάνονται: οι απλές ταφές, οι ταφές σε σπήλαια και η ανακομιδή των οστών, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η οργάνωση νεκροταφείων σε διάφορες περιοχές - Αύξηση της μονόχρωμης κεραμικής, από χονδροειδή κακοψημένο πηλό, με επιχρισμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια σε αποχρώσεις ερυθρού, καστανού και γκριζόμαυρου χρώματος - Επικράτηση στην ειδωλοπλαστική και την παραγωγή κοσμημάτων της τέλειας σχηματοποίησης και αφαίρεσης 
 • - Use of metals (gold, silver, copper) for jewellery (e.g. ring idol pendants) and tools making (daggers, awls, chisels, spatulas, axes)/ Spread of metalworking - Change of social structures and economy (Items like copper pins and silver earrings were used as symbols of social prestige and owned only by a few) - In architecture rectangular stone and for the first time apsidal buildings were used - Practice of farming and particular developments in stock-rearing - Intensification of sea contacts and commercial exchanges - Burial customs and practices (cemeteries or individual graves, burials in simple pits, burials in caves and collection of bones) - Increase in monochrome pottery from rough badly fired clay, with a slip or burnished surface in tones of red, brown and grey black - In the manufacture of figurines and jewellery, perfect schematization and abstraction 
 • It is the period when the transition from the Neolithic farming and stock-rearing economy, to the economy of the Early Bronze Age was being prepared while production activities improved and grew with the dissemination of the use of metals. For this reason it is also called Chalcolithic Period. Ηowever, ιn Thessaly it is known by the name Rachmani, while in the Cyclades and southern Greece it is referred to as Attika-Kephala culture. 
 • Είναι η περίοδος κατά την οποία προετοιμάζεται η μετάβαση από τη νεολιθική γεωργοκτηνοτροφική οικονομία, στην οικονομία της Πρώιμης εποχής του Χαλκού, όπου οι παραγωγικές δραστηριότητες βελτιώνονται και επεκτείνονται με τη διάδοση της χρήσης των μετάλλων. Ακριβώς για αυτό ονομάζεται και Χαλκολιθική εποχή. Στη Θεσσαλία ωστόσο είναι γνωστή με το όνομα Ραχμάνι, ενώ στις Κυκλάδες και τη νότια Ελλάδα αναφέρεται ως πολιτισμός Αττικής-Κεφάλας. 
 • -4000 
 • -3200 
 • Κεφάλα Κέας 
 • σπήλαια Ζα Νάξου και Κίτσου Αττικής 
 • σπήλαια Κίτσου Αττικής 
 • Μακεδονία 
 • Σιταγροί 
 • σπήλαια Ζα 
 • Διμήνι 
 • Θαρρούνια Ευβοίας 
 • Γυαλί Δωδεκανήσου 
 • Θεσσαλία 
 • σπήλαια Νάξου 
 • Αλεπότρυπα Διρού 
 • Ραχμάνι