Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-mesokykladikh

 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Middle Cycladic Period III 
 • Τέλος Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλη Μεσοκυκλαδικής Περιόδου 
 • Ύστερη Μεσοκυκλαδική Περίοδος 
 • ΜΚ ΙΙΙ 
 • Μεσοκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • 1700 - 1600 π.Χ. 
 • MC III 
 • MK III 
 • - Φανερή εξέλιξη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομιικής ζωής (εμπορικές δραστηριότητες, τέχνες και τεχνολογίες, αρχιτεκτονική, κ.λπ.) σε σχέση με την προηγούμενη από αυτή περίοδο (Μεσοκυκλαδική Ι-ΙΙ) - Καταστροφή πολλών και σημαντικών πόλεων των Κυκλάδων εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας (γύρω στο 1650 π.Χ) και ανακατασκευή αυτών. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Αγία Ειρήνη και η Φυλακωπή, οι οποίες και παρέμειναν τα κυριότερα αστικά κέντρα των Κυκλάδων, έχοντας όμως δεχθεί επιδράσεις και από τη μυκηναϊκή Eλλάδα (οχυρώσεις, ιερά, μέγαρα) που τότε γνώρισε σημαντική εξάπλωση 
 • - Clear progress in all areas of social and economic life (commercial activities, arts and technologies, architecture, etc.) in relation to the previous period (Mesocyclic I-II) - Destruction of many Cycladic cities due to the volcanic eruption of Thera (around 1650 BC) and reconstruction of them. Agia Irini and Phylakopi, remained the major urban centers of the Cyclades but they were affected by Mycenaean Greece (fortifications, sanctuaries, mansions), which at that time had a significant spread 
 • Η τελευταία από τις τρεις συνολικά υποπεριόδους στις οποίες και διακρίνεται η Μεσοκυκλαδική περίοδος. 
 • The last and the second of the three total subperiods in which the Middle Cycladic Period is distinguished. 
 • -1700 
 • -1600 
 • Κυκλάδες 
 • Νησιά του Αιγαίου