Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-gewmetrikh-periodos

 • Ύστερη Γεωμετρική περίοδος 
 • Late Geometric Period 
 • Υστερογεωμετρική Περίοδος 
 • Τέλη Γεωμετρικής Περιόδου 
 • Ύστεροι Γεωμετρικοί Χρόνοι 
 • Τέλος Γεωμετρικής Περιόδου 
 • 760 - 700 π.Χ. 
 • ΥΓ 
 • 760 - 700 B.C. 
 • -Ανάπτυξη εθνικής συνείδησης και συσπείρωση σε πόλεις. Οι τέχνες και η οικονομία βρίσκονται σε καλή κατάσταση -Ευρήματα ελληνικής γραφής σε αγγεία -Τα ταφικά δώρα της εποχής δηλώνουν καλή οικονομική κατάσταση -Αναγέννηση τεχνών -Κοινωνική οργάνωση των πληθυσμών -Διαμόρφωση ενιαίας θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης 
 • -Development of national consciousness. Clustering in cities. The arts and the economy begin flourishing -Findings of Greek writing on vases -The funeral gifts of the time show a good economic state -Reappearance and flourish of arts -Social organization of populations -Formation of a single religious and national consciousness 
 • -760 
 • -700 
 • Ελλάδα 
 • Μικρά Ασία 
 • Κύπρος 
 • Κάτω Ιταλία