Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ysterh-ellhnistikh-periodos

 • Ύστερη Ελληνιστική περίοδος 
 • Late Hellenistic Period 
 • Ύστεροι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
 • 150 - 31 π.Χ. 
 • Τέλος Ελληνιστικής Περιόδου 
 • Υστεροελληνιστική Περίοδος 
 • Τέλη Ελληνιστικής Περιόδου 
 • Υστεροελληνιστικοί Χρόνοι 
 • 150 - 31 B.C. 
 • -150 
 • -31 
 • Μέση Ανατολή 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Ασία 
 • Ελλαδα