Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-ia

 • Υστερομινωική περίοδος ΙΑ 
 • Late Minoan Period IA 
 • Αρχές Υστερομινωικής Περιόδου 
 • Αρχαιότερη Υστερομινωική περίοδος 
 • Υστερομινωική περίοδος ΙΑ 
 • Αρχή Υστερομινωικής Περιόδου 
 • 1600 -1480 π.Χ. 
 • ΥΜ ΙΑ 
 • LM IA 
 • YM ΙΑ 
 • Κολοσσιαία έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας στο τέλος της Υστερομινωικής I περιόδου, κατά την οποία καταποντίστηκαν μεγάλα τμήματα του νησιού και ακολούθησε ο διαμελισμός του σε τρία μικρότερα νησιά, τη Θήρα, τη Θηρασία και το Ασπρονήσι. 
 • Colossal eruption of the Thira volcano at the end of the Late Minoan I period, during which large parts of the island were destroyed, followed by its division into three smaller islands, Thira, Thirassia and Aspronisi. 
 • -1600 
 • -1480 
 • Θήρα 
 • Μικρά Ασία
 • Κρήτη
 • Κυκλάδες