Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-IIIg

 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΓ 
 • Late Minoan Period IV 
 • 1190 - 1070 π.Χ. 
 • YM IIIΓ 
 • ΥΜ ΙΙΙΓ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΙΙΓ 
 • LM IV 
 • Η Κνωσός παύει να είναι κέντρο εξουσίας και διαχείρησης το 1200 π.Χ. 
 • Knossos stops being an administrative center around 1200 BC 
 • -1190 
 • -1070 
 • Κνωσός