Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ym-IB

 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΒ 
 • Late Minoan Period IB 
 • ΥΜ ΙΒ 
 • Υστερομινωική Περίοδος ΙΒ 
 • YM ΙΒ 
 • 1480 - 1425 π.Χ 
 • LM IB 
 • -Περίπου το 1450 η Ζάκρος καταστράφηκε από πυρκαγιά -Καταστράφηκαν, απο σεισμούς,γύρω στο 1450 π.X. οριστικά τα μινωικά ανάκτορα, πλην της Κνωσού. 
 • Around 1450 Zakros was destroyed by fire -The Minoan palaces were destroyed by earthquakes around 1450 BC , except Knossos. 
 • -1480 
 • -1425 
 • Κρήτη