Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/yk-iii

 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Late Cycladic Period III 
 • Τέλη Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Τέλος Κυκλαδικής Περιόδου 
 • 1380 - 1100 π.Χ. 
 • ΥΚ ΙΙΙ 
 • Τέλος Υστεροκυκλαδικής Περιόδου 
 • Υστεροκυκλαδική Περίοδος ΙΙΙ 
 • Τέλη Κυκλαδικής Περιόδου 
 • YK III 
 • LC III 
 • -Επιρροή Μυκηναϊκού πολιτισμού -Η οχύρωση ενισχύθηκε και κτίστηκε μια <<μεγαρόσχημη>> κατοικία του άρχοντα -Οι εξουσίες μετατοπίζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα σιγά σιγά -Η Κρήτη αρχίζει να παρακμάζει -Ανάπτυξη του Μυκηναίκου εμπορίου με τις περιοχές της ανατολικής Μεσογείου -Οι Κυκλάδες αποτελούν τη γέφυρα με τις χώρες της ανατολικής Μεσογείου 
 • - Influence of Mycenaean civilization -The fortifications were strengthened and a lord's 'manor-like' residence was built -The mainland is becoming the center of power -Crete's downfall is begining -Development of the Mycenaean trade with the regions of the eastern Mediterranean -The Cyclades become the bridge with the countries of the eastern Mediterranean 
 • -1380 
 • -1100 
 • Ηπειρωτική Ελλάδα 
 • Κυκλάδες 
 • Κρήτη