Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/ye-iia

 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΑ 
 • Late Helladic Period IIA 
 • 1480 - 1425 π.Χ. 
 • Υστεροελλαδική Περίοδος ΙΙΑ 
 • ΥΕ ΙΙΑ 
 • LH IIA 
 • YE IIA 
 • Φάση οργάνωσης της μηκυναϊκής κοινωνίας και αρχή της περιόδου των θολωτών τάφων 
 • Creation of the mycenean societies and the begining of the shaft graves period 
 • -1480 
 • -1425