Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/prwimh-ellhnistikh-periodos

 • Πρώιμη Ελληνιστική περίοδος 
 • Early Hellenistic Period 
 • 323 - 220 π.Χ. 
 • Αρχαιότεροι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
 • Αρχαιότερη Ελληνιστική περίοδος 
 • Αρχές Ελληνιστικής Περιόδου 
 • Πρώιμοι Ελληνιστικοί Χρόνοι 
 • Αρχή Ελληνιστικής Περιόδου 
 • 323 - 220 B.C. 
 • -323 
 • -220 
 • Μέση Ανατολή 
 • Ανατολική Μεσόγειος 
 • Ασία 
 • Ελλαδα