Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας   

Το λεξιλόγιο «Ιστορικές περίοδοι της Ελλάδας» αναπτύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Είναι ιεραρχικό, δίγλωσσο και έχει διασυνδεθεί με τη Dpedia. Καλύπτει το σύνολο της ελληνικής ιστορίας από το 8.000 π.Χ μέχρι σήμερα. Δημιουργήθηκε προκειμενου να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικου.


RDF/XML   JSON-LD  

http://semantics.gr/authorities/historical-periods/neoterh-ellada

  • Νεότερη Ελλάδα 
  • Modern Greece 
  • 1821 - Σήμερα 
  • 1821 - Today 
  • Η περίοδος από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα. 
  • The period from the Greek Revolution to the present day. 
  • 1821 
  • 2020 
  • Ελλάδα 
  • Γεωγραφικός προσδιορισμός: Ελλάδα